Przejdź do głównej zawartości

Think tanki w Berlinie

W Niemczech działa 218 think tanków, dzięki czemu Niemcy zajmują szóste miejsce wśród krajów z największą liczbą kuźni idei. Powinieneś je znać.

Nicholas Czichi-Welzer, 01.04.2019
Think tanki są źródłem wiedzy specjalistycznej dla polityki.
Think tanki są źródłem wiedzy specjalistycznej dla polityki. © dpa

Think tanki odgrywają ważną rolę w codziennym życiu politycznym. Prowadzą badania na wybrane kluczowe tematy i doradzają politykom. Stanowią one zatem ogniwo łączące naukę i politykę. Nie trzeba dodawać, że w szczególności w stolicy kraju Berlinie osiedliło się wiele instytutów, cieszących się wysoką międzynarodową renomą.

Fundacja Nauka i Polityka (SWP)

Fundacja Nauka i Polityka doradza decydentom politycznym w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dyrektor Fundacji, profesor Volker Perthes, był zastępcą sekretarza generalnego i głównym doradcą ówczesnego Specjalnego Przedstawiciela ONZ ds. Syrii w latach 2015/2016. We współpracy z Niemieckim Funduszem Marshalla SWP opublikował w 2013 roku dokument strategiczny zawierający zalecenia dla niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
 

 • rok założenia: 1962
 • punkt ciężkości: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • indeksowy ranking think tanków*: 21. miejsce (globalnie)

 

Transparency International Deutschland (TI)

Transparency International jest zaangażowana w walkę z korupcją i corocznie publikuje globalny Indeks Percepcji Korupcji. Dyrektorem generalnym Transparency Niemcy jest politolog Edda Müller, która wcześniej pełniła funkcje publiczne w zakresie ochrony konsumentów. Kluczowe znaczenie dla pracy TI mają robocze grupy wolontariuszy, w ramach których wymieniane są pomysły i wypracowywane stanowiska.
 

 • rok założenia: 1993
 • punkt ciężkości: korupcja
 • indeksowy ranking think tanków*: 53. miejsce (globalnie)

 

Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP)

Instytut Badawczy Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej jest autorem opracowań na temat polityki zagranicznej i postrzega siebie jako konsultanta i źródło inspiracji. Instytut kładzie nacisk na politykę bezpieczeństwa, gospodarkę światową, politykę energetyczną i migrację. W dziesięciu programach badawczych zatrudnia ponad 30 ekspertów w dziedzinie polityki zagranicznej. DGAP wydaje czasopismo „IP – Internationale Politik” („Polityka Międzynarodowa”).
 

 • rok założenia: 1955
 • punkt ciężkości: polityka zagraniczna
 • indeksowy ranking think tanków*: 50. miejsce (globalnie)

 

Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką (DIW)

Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką zajmuje się zagadnieniami ekonomicznymi oraz nauk społecznych i jest jednym z wiodących instytutów badań ekonomicznych w Niemczech. Miesięczny barometr koniunktury stanowi ważny wskaźnik rozwoju gospodarki niemieckiej. Prezydent DIW Marcel Fratzscher jest jednym z najbardziej wpływowych ekonomistów w Niemczech.
 

 • rok założenia: 1925
 • punkt ciężkości: gospodarka
 • indeksowy ranking think tanków*: 59. miejsce (Europa Zachodnia)

 

* ranking “Global Go To Think Tank Index Report” Uniwersytetu w Pensylwanii za rok 2018

 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: