Miasta jako prekursorzy w dziedzinie ochrony klimatu

Jak Niemcy wspierają metropolie na całym świecie w walce ze skutkami zmian klimatu?

Durban jest częścią sieci „Cities Fit for Climate Change”.
Durban jest częścią sieci „Cities Fit for Climate Change”. dpa

„Nie ma tematu, który bardziej dotyczyłby obywateli niż zmiany klimatyczne” – przestrzega Anna Hidalgo, burmistrzyni Paryża podczas pierwszego szczytu „U20 Mayors Summit” w Buenos Aires. „Wspólnie musimy dokonać przemian w naszych miastach i na świecie”. Ta idea spotkała się ze wsparciem ze strony burmistrzów 34 miast, między innymi Berlina i Hamburga, w których żyje łącznie 1,5-miliarda ludności. Obecnie zwracają się oni z apelem do odbywającej się w polskich Katowicach konferencji klimatycznej ONZ (COP24).

Sieć na rzecz ochrony klimatu w miastach

Wiele gmin globalnego Południu odczuwa już teraz skutki zmian klimatu. Przypływy, powodzie i fale upałów stanowią zagrożenie jakości życia. Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) realizuje na zlecenie Rządu Federalnego w ramach Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu projekt „Cities Fit for Climate Change” („Miasta przygotowane do zmian klimatu”). Chennai w Indiach, Santiago w Chile i Durban (eThekwini) w Republice Południowej Afryki angażują się jako miasta partnerskie. Ponad 200 urbanistów, pracowników administracji, polityków, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych tych trzech krajów wymienia się między sobą i z innymi europejskimi miastami pomysłami i doświadczeniami.

Podręcznik przyjaznego dla klimatu rozwoju miast

Ponadto powstaje cyfrowy podręcznik przyjaznego dla klimatu rozwoju miast przedstawiający studia przypadków z całego świata. W Santiago de Chile Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) doradzało Zarządowi Miasta odnośnie ochrony klimatu w zakresie innowacyjnego budownictwa mieszkaniowego oraz pomieszczeń publicznych. W Chennai powstają w ramach konkursu pomysły na przyjazne dla obywateli ukształtowanie powierzchni brzegowych centralnego fragmentu miejskiego kanału wodnego. Celem jest również niezaśmiecanie kanału. W RPA projekt obejmował wspieranie Zarządu Miasta okręgu eThekwini (Durba) w zakresie współpracy międzyresortowej. Zaowocowało to powstaniem pierwszego w RPA tak zwanego planu na rzecz odporności klimatycznej.

 „Ręce to my”

„Chodzi o to, aby po zakończeniu fazy planowania również coś zrealizować”, podkreśla Evelyn Mattheim, burmistrzyni miasta Providencia, stojąca na czele Zarządu Miasta regionu metropolitalnego Santiago de Chile. Po zakończeniu współpracy w ramach projektu „Cities Fit for Climate Change” gmina dąży do zintegrowanej przyjaznej dla klimatu strategii rozwoju miast. Ważnym aspektem jest uwzględnienie wszystkich lokalnych resortów i obywateli. Infrastruktura, mobilność, gospodarka odpadami i zarządzanie energią zostaną nie tylko na nowo zdefiniowane, ale też finansowo zabezpieczone. Nongcebo Hlongwa, ekspertka ds. zmian klimatu Zarządu Miasta okręgu eThekwini (Durban) w RPA, stawia na centralną rolę gmin w walce na rzecz ochrony klimatu: „To my jesteśmy rękami, które realizują narodową i międzynarodową politykę w praktyce.”

 „Na małe kroki jest za późno”

Nie możemy tu tracić czasu, podkreśla urbanistka Vidhya Mohankumar z Chennai. Podczas powodzi stulecia w południowoindyjskiej metropolii w 2015 roku zginęły setki ludzi. Dla architektki już dawno stało się jasne: „Musimy myśleć i działać na wielką skalę. Na małe kroki jest już dawno za późno.”

akzente.giz.de

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: