Ochrona klimatu

Eisbergabbruch
Co robią Niemcy, aby ograniczyć globalne ocieplenie.

Video

Rok Biogospodarki

Rząd niemiecki dąży do stworzenia zrównoważonej gospodarki rynkowej nie korzystającej z paliw kopalnych - Rok Nauki 2020 ma pomóc w osiągnięciu tego celu.
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en