Ochrona klimatu

Eisbergabbruch
Co robią Niemcy, aby ograniczyć globalne ocieplenie.
Temat tygodnia: Ochrona klimatu na poziomie lokalnym

ABC ochrony klimatu

Czytanie, pisanie, liczenie – i ABC ochrony klimatu. Dzieci poprzez zabawę uczą się, jak oszczędzać energię.

Video

Klimaschutz Video

Rok Biogospodarki

Rząd niemiecki dąży do stworzenia zrównoważonej gospodarki rynkowej nie korzystającej z paliw kopalnych - Rok Nauki 2020 ma pomóc w osiągnięciu tego celu.
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en