Przejdź do głównej zawartości

Uczyć się od międzynarodowej sieci

Przekroczenie celów klimatycznych UE: Porozumienie Burmistrzów jest siłą napędową światowej polityki ochrony środowiska na szczeblu lokalnym.

Kim Berg, 01.11.2021
 Gminy odgrywają w dziedzinie ochrony klimatu szczególnie ważną rolę.
Gminy odgrywają w dziedzinie ochrony klimatu szczególnie ważną rolę. © JFL Photography - stock.adobe.com

W 2008 roku Komisja Europejska powołała Porozumienie Burmistrzów, aby wdrożyć paryskie cele klimatyczne na poziomie gmin. Gminy, miasta i całe regiony metropolitalne mogą uczestniczyć w projekcie, jeśli aktywnie angażują się w politykę klimatyczną na swoim terenie i tym samym wspierają krajowe cele klimatyczne. W ten sposób sojusz stał się również ważnym międzynarodowym graczem w walce ze zmianami klimatu.

Sieć

Początkowo wyłącznie europejska sieć szybko odniosła sukces na skalę światową: do tej pory do Porozumienia przystąpiło ponad 10 000 samorządów lokalnych i regionalnych z 57 krajów – oprócz Europy istnieją regionalne biura Porozumienia w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej, Indiach i Japonii. W regionach objętych siecią mieszka ponad 300 milionów ludzi. W Niemczech w Porozumieniu uczestniczy 87 gmin, w tym duże miasta, takie jak Berlin, Monachium i Frankfurt nad Menem, ale także małe społeczności, takie jak bawarskie miasteczko Ascha, liczące niespełna 1 500 mieszkańców.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Cel

Przystępując do niej, członkowie zobowiązują się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40 procent do roku 2030. Ważne są trzy filary: ochrona klimatu i dekarbonizacja, wzmocnienie zdolności adaptacyjnych i zrównoważone dostawy energii. Nowi członkowie muszą w ciągu dwóch lat przedstawić plan działania na rzecz zrównoważonej energii i dostosowania do zmian klimatycznych oraz co dwa lata dostarczać sprawozdanie z postępów. 

Podmioty wspierające

Wsparcie finansowe, techniczne i strategiczne we wdrażaniu polityki klimatycznej zapewnia gminom 230 koordynatorów Porozumienia. Koordynatorami regionalnymi są władze lokalne, kraje związkowe lub prowincje. Koordynatorami krajowymi są organy krajowe, takie jak ministerstwa lub agencje energetyczne. Ponadto prawie 230 regionalnych, krajowych i europejskich organizacji non-profit wspiera gminy doradztwem w zakresie swojej specjalizacji. Źródłem inspiracji jest baza danych zawierająca prawie 10 000 przykładów najlepszych praktyk, w tym 107 z Niemiec.

Tutaj znajdziesz stronę internetową: Porozumienie Burmistrzów

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: