Przejdź do głównej zawartości

Strategia zrównoważonego rozwoju

Niemiecka polityka kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój i jest otwarta na krytyczne głosy i wymianę międzynarodową.

Johannes Göbel, 12.11.2020
Zrównoważona energia: turbina wiatrowa na pastwisku dla owiec w Niemczech.
Zrównoważona energia: turbina wiatrowa na pastwisku dla owiec w Niemczech. © picture alliance / blickwinkel/H. Blossey

Co robią Niemcy w celu lepszego osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju?

W 2002 r. Niemcy po raz pierwszy przyjęły Strategię Zrównoważonego Rozwoju i wielokrotnie ją aktualizowały. Obecnie w centrum uwagi znajdują się bardzo różne tematy: od Krajowej Strategii Wodorowej lub ogólnego promowania badań i rozwoju do wzmocnienia rolnictwa ekologicznego i światowego zaangażowania na rzecz odpowiedniego odżywiania. Rząd federalny planuje opublikowanie nowej strategii na 2021 r., w związku z czym zwrócił się również do obywatelek i obywateli, między innymi za pośrednictwem forów internetowych, o sugestie w tej sprawie. Zakres zebranych na stronie internetowej rządu federalnego wypowiedzi sięga na przykład od ogólnego żądania zwiększenia intensywności edukacji dorosłych w zakresie zrównoważonego rozwoju po pochodzące z literatury fachowej wskazówki dotyczące neutralności klimatycznej.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Co musi ulec poprawie?

Już w 2001 roku rząd niemiecki powołał Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju, której eksperci wspierają decydentów politycznych za pomocą zaleceń i krytycznych uwag. Rada wzywa między innymi do uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w Ustawie Zasadniczej jako celu państwowego, aby nadać tej kwestii większe znaczenie w rozważaniach prawnych. Odnośnie polityki klimatycznej zalecenia Rady stwierdzają: „Ulepszony niemiecki pakiet klimatyczny z 2019 r. i Europejski Zielony Ład stanowiły w ubiegłym roku pierwszy impuls. Potrzebne są jednak dalsze zmiany systemowe i bodźce, w szczególności w sektorach mobilności, budownictwa i żywności, tak aby Niemcy i Europa mogły przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczonych w porozumieniu paryskim.”

Co jest dla Niemiec szczególnie ważne we współpracy międzynarodowej?

W niemieckiej polityce zrównoważonego rozwoju kluczowe znaczenie przypisuje się 17 Celom Zrównoważonego Rozwoju (skrót ang. SDG´s) Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zgodnie z celem nr 17 wzywają do „ożywienia partnerstwa na rzecz osiągnięcia celów”. W projekcie niemieckiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2021 podkreślono, że dotarcie do najbiedniejszych i najbardziej poszkodowanych osób jest „głównym zadaniem dla rządów i współpracy międzynarodowej”. W projekcie podkreśla się również cel Niemiec, jakim jest dalsze wspieranie rozwoju zdolności produkcyjnych w najsłabiej rozwiniętych krajach świata, „zwłaszcza w odniesieniu do produktów przetworzonych, które są produkowane zgodnie z normami społecznymi, standardami pracy i ochrony środowiska”.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: