Stratejik Sürdürülebilirlik

Alman politikası, sürdürülebilirliğe özel bir değer veriyor ve bu konuda eleştirel seslere ve uluslararası görüş alışverişine açık.

Sürdürülebilir enerji: Almanya’da bir otlak üzerine kurulmuş rüzgâr türbini.
Sürdürülebilir enerji: Almanya’da bir otlak üzerine kurulmuş rüzgâr türbini. picture alliance / blickwinkel/H. Blossey

Daha fazla sürdürülebilirlik için Almanya ne yapıyor?

2002’de Almanya ilk defa bir sürdürülebilirlik stratejisini karara bağlayarak bunu defalarca elden geçirdi. Güncel olarak odak noktasında yer alan çok farklı konular var: Ulusal hidrojen stratejisi veya genel araştırma ve kalkınma teşvikinden organik tarımın güçlendirilmesine ve dünya çapında makul beslenmenin sağlanması için çaba harcamaya kadar. 2021 için federal hükümet yeni bir stratejinin yayımlanmasını planlıyor ve bu amaçla örneğin çevrimiçi forumlar üzerinden vatandaşlardan gelen  önerileri de topladı. Federal hükümetin internet sayfasında bir araya toplanan açıklamalar arasında örneğin ilkesel olarak yetişkinler için sürdürülebilirlik konusunda daha fazla eğitim talebinden, “iklime zararsızlık” konusunda literatür tavsiyelerine kadar.

Nelerin daha iyileştirilmesi şart?

Federal hükümet daha 2001’de, Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi’ni atadı; konseydeki uzmanlar, tavsiye ve eleştirileriyle siyasete eşlik ediyor. Konsey, konuya hukuksal değerlendirilmelerde daha fazla ağırlık kazandırılması için sürdürülebilirliğin bir devlet hedefi olarak anayasaya dahil edilmesini de talep ediyor. Konseyin iklim politikasıyla ilgili tavsiyelerinde şu ifadelere yer veriliyor: „Her nne kadar daha sonradan iyileştirilmiş 2019 Alman İklim Paketi’yle ve Avrupa Yeşil Anlaşması ile son yılda ilk adımlar atılmış olsa da, Almanya ve Avrupa’nın Paris Konferansı iklim hedeflerine ulaşılmasına yönelik kendi katkılarını yapabilmeleri için özellikle hareketlilik, yapı, ve gıda alanında daha fazla sistemsel değişikliklere ve özendirmelere ihtiyaç var“.

Quick facts
17
küresel sürdürülebilirlik hedefleri BM tarafından belirlendi.

Almanya’nın Sürdürülebilirlik Stratejisi de bunu
esas alıyor; hedefleri …

% 55
2030’a kadar 1990 rakamlarına göre

azaltılması hedeflenen sera gazı oranı.

% 45
2030’a kadar 2005 rakamlarına göre

azaltılması hedeflenen hava kirletici atık oranı.

% 20
2030’a kadar

hedeflenen ekolojik tarım oranı.

% 34
2030’a kadar resmi çevre etiketini taşıması hedeflenen

ürünlerin pazar payı.

% 18
2020’ye kadar brüt enerji tüketiminde hedeflenen

yenilenebilir enerjilerin payı.

Almanya için uluslararası iş birliğinde özel önem taşıyan şey nedir?

Alman sürdürülebilirlik politikası için belirleyici olan şey, Birleşmiş Milletler’in 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleridir (SDG); ve 17. maddede, “hedeflere ulaşılabilmesi için ortaklıklar” oluşturulması istenmektedir. Alman Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin 2021 tasarısı, en yoksullara ve en dezavantajlı konumdaki insanlara ilk önce ulaşılması gereğine vurgu yaparak “bu, hükümetlerin ve uluslararası iş birliğinin önündeki bir ana görevdir” diyor. Tasarı, Almanya’nın bundan böyle de dünyanın en az gelişmiş ülkelerindeki üretici güçlerin tesisini “en başta da sosyal, çalışma ve çevre standartlarına uyularak imal edilen işlenmiş ürünler bağlamında” desteklemesi hedefine vurguda bulunuyor. 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: