Ana içeriğe geç

Daha iyi bir dünya için 17 hedef

Almanya’nın sürdürülebilirlik stratejisi, sadece Almanya’daki değil, yer kürenin tüm köşelerindeki insanları gözetiyor. İşte hedefler ve elde edilen başarılar.

Tanja Zech, 05.07.2019
Herkese temiz içme suyu: 2030 ajandasının hedeflerinden biri
Herkese temiz içme suyu: 2030 ajandasının hedeflerinden biri © Getty Images/iStockphoto

Birleşmiş Milletler 2015 yılında 17 küresel kalkınma hedefini (SDG) de içeren 2030 Ajandasını karara bağladığında Almanya’nın 13 yıllık bir ulusal sürdürülebilirlik stratejisi bulunuyordu. Açık olan nokta, bu stratejinin ülke sınırları içerisinde kaldığı takdirde etkili olamayacağı. Bu yüzden Almanya hem Avrupa Birliği hem de BM Güvenlik Konseyi gibi çok taraflı ilişkiler çerçevesinde 2030 Ajandasını hayata geçirmek için özel çaba harcıyor.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Almanya sürdürülebilirlik hedefleri için küresel alanda nasıl çalışıyor?

Almanya’nın 2018 yılında güncellenen sürdürülebilirlik stratejisi kalkınmaya yönelik küresel işbirliğine yönelik daha çok hedef içeriyor. Böylece Almanya mevcut hedeflerine kriz önleme ve barışın güçlendirilmesi, insan haklarının korunması, açlık, yoksulluk ve ilticanın sebepleriyle mücadele, iklim koruma ve kadın erkek eşitliği gibi alanlarda da çeşitli ülkelere destek veriyor.

Federal Alman yönetimi toplumsal farkındalığı ve sivil çalışmaları nasıl destekliyor?

Alman yönetiminin sürdürülebilirlik konseyi her yıl eylem günleri ve fikir yarışmaları düzenliyor. Almanya’da sürdürülebilir yaşam biçimine ilgi toplumun genelinde artıyor. Özellikle genç kuşak bu alanda aktif. Yenilikçi projeler, start uplar ve Fridays for Future protestoları bunun bir kanıtı.

“Şanlı 17“ adlı internet sitesi BM kalkınma hedefleri ve Almanya’nın katkılarıyla ilgili ilgi çekici ve eğlenceli bilgilere yer veriyor.

Almanya sürdürülebilirlik stratejisi konusundaki başarısını nasıl ölçüyor?

Federal İstatistik Dairesi ulusal ve uluslararası hedeflerin başarısını 65 kriteri değerlendirerek ölçüyor – şeffaf ve internet üzerinden ulaşılabilir sonuçlarla. İki yılda bir durum değerlendirme raporu açıklanıyor. 2018 yılındaki rapora göre Almanya kriterlerin üçte birinden fazlasında ulusal sürdürülebilirlik hedeflerinde belirlenen seviyeye ulaşmış ya da mevcut koşullar korunduğu takdirde ilerleyen süreçte ulaşacak konumda. Fakat mevcut durumda aralarında sera gazı salımı ve çalışan ücretlerinde kadın ve erkekler arasında eşitliğin sağlanması gibi 28 kriterde hedefler yakalanamadı.

Almanya sürdürülebilirlik politikası uluslararası uzmanlardan oluşan bir grup tarafından denetleniyor. Peer Review 2018 değerlendirmesi hem övgülere hem de ihtarlara yer veriyor. Bu rapora göre Almanya’nın, sürdürülebilirlik konusunda uluslararası alanda iyi bir konumda olsa da belirlediği hedefleri yakalamak için daha fazla çaba ortaya koyması gerekiyor.

2018Alman sürdürülebilirlik stratejisi

 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: