Przejdź do głównej zawartości

Droga do zrównoważonej gospodarki

Jak musimy zmienić nasze systemy gospodarcze, aby produkować w sposób zrównoważony? Tę kwestię wyjaśnia ekonomista Holger Rogall.

Kim Berg, 10.08.2020
Niemcy pozyskują 42 procent swojej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Niemcy pozyskują 42 procent swojej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł en © picture alliance / blickwinkel/S. Ziese

Proszę Pana, co oznacza termin „zrównoważona gospodarka“?
Zrównoważony rozwój ma trzy wymiary: ekologiczny, ekonomiczny i społeczno-kulturowy. Aby zmienić coś w sposób zrównoważony, musimy zawsze brać pod uwagę wszystkie trzy wymiary. Konfederacja państw taka jak Unia Europejska, jeśli działa w sposób zrównoważony, musi zawsze uwzględniać nie tylko zmiany ekologiczne, ale także walkę z ubóstwem i wzmocnienie edukacji.

Co musi się zaistnieć, aby gospodarka rynkowa stała się zrównoważona?
Zgodnie z zasadami krótkoterminowej maksymalizacji zysku, gospodarka rynkowa może rozwiązać główne problemy ludzkości tylko wtedy, gdy będzie poruszać się w obrębie ekologicznych barier ochronnych. Te bariery ochronne lub zasady kierują rozwojem gospodarki i technologii, a tym samym nadają kierunek. Do tego potrzebne jest państwo kształtujące, które poprowadzi proces transformacji w kierunku zrównoważonego gospodarowania. Weźmy za przykład rewolucję energetyczną. Tylko wtedy, gdy uda nam się do 2050 roku przestawić przemysł energetyczny w 100 % na odnawialne źródła energii, możliwe jeszcze będzie ograniczenie globalnego ocieplenia do akceptowalnego poziomu. Nie można tego osiągnąć jedynie poprzez dobrowolne zmiany sił rynkowych.

Holger Rogall kieruje Instytutem Zrównoważonej Gospodarki (INÖk) i do 2018 roku był dyrektorem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Berlinie.
roku był dyrektorem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Berlinie.

Co mogą w tej sprawie zrobić państwa?
Gdyby nie pojawił się koronawirus, UE wyznaczyłaby kierunek za pomocą Zielonego Ładu. Państwa muszą przenieść wydatki tam, gdzie sprzyjają one zrównoważonej działalności gospodarczej i znieść wszelkie dotacje w przypadku, jeżeli wykorzystywane są paliwa kopalne, a firmy nie wspierają zrównoważonego wzrostu.

Jaką rolę odgrywają w tym rozwoju Niemcy?
Niemcy przyśpieszyły ekspansję odnawialnych źródeł energii na całym świecie. W ciągu 20 lat wartość energii odnawialnej w Niemczech wzrosła z trzech do ponad 40 procent. Jest wiele krajów, które bardzo uważnie przyglądają się Niemcom, a następnie naśladują technologie, które się tu pojawiły. Musimy pokazać, że można dobrze żyć w zrównoważonej gospodarce.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: