Przejdź do głównej zawartości

Globalnie i lokalnie na rzecz klimatu

Światowa Konferencja Klimatyczna wyznacza ramy, ale działania podejmowane są w gminach i miastach. Pięć faktów na temat ochrony klimatu na poziomie lokalnym.

31.10.2021
Ochrona klimatu jest priorytetem równiez w gminach.
Ochrona klimatu jest priorytetem również w gminach. © picture alliance / SULUPRESS.DE

1. Ochrona klimatu jest zadaniem globalnym. Ramy dla tych działań tworzą światowe konferencje klimatyczne. Już w 2015 roku w porozumieniu paryskim postawiono za cel ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza lub, o ile to możliwe, 1,5 stopnia w porównaniu z okresem przedindustrialnym.

2. Niemcy i Unia Europejska stawiają sobie ambitne cele. W znowelizowanej ostatnio w 2021 roku ustawie o ochronie klimatu rząd niemiecki zaostrzył cele: do roku 2030 emisja gazów cieplarnianych ma zostać zredukowana o 65% w porównaniu z rokiem 1990, a do roku 2045 ma zostać osiągnięta neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych. Dzięki Zielonemu Ładowi UE dąży do tego, aby do 2050 roku Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie.

3. Władze lokalne odgrywają kluczową rolę w ochronie klimatu, zarówno w dużych miastach, jak i na wsiach. Dlatego też Krajowa Inicjatywa Klimatyczna Federalnego Ministerstwa Środowiska wspiera konkretnie projekty w miastach, gminach i powiatach. Od 2008 roku do końca 2020 roku dzięki tej inicjatywie w ramach wytycznych dla gmin wsparto około 18 700 projektów w ponad 3 975 gminach kwotą około 820 mln euro.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

4. Ochrona klimatu od dawna jest jednym z priorytetów w gminach. W tak zwanym Barometrze Burmistrzów Niemieckiego Instytutu Urbanistyki z 2021 roku wśród burmistrzów i burmistrzyń na czele listy najważniejszych kwestii przyszłościowych na poziomie 53 procent znalazły się „klimat, energia, zrównoważony rozwój”. 

5. Obywatele i obywatelki oczekują również podjęcia konkretnych działań w gminach. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Bertelsmanna ponad połowa respondentów (55 procent) stwierdziła, że już dziś odczuwa skutki zmian klimatycznych w swoim mieście lub gminie. Dlatego pragnęliby oni znacznie większej ochrony klimatu w miejscu swojego zamieszkania.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: