Przejdź do głównej zawartości

Ochrona klimatu made in Germany

Zobowiązanie do większej ochrony klimatu: ekspert ds. klimatu Falko Ueckerdt wyjaśnia rolę Niemiec w międzynarodowej walce ze zmianami klimatu.

Kim Berg, 03.11.2020
 Niemcy wsparły budowę elektrowni słonecznej w Ouarzazate.
Niemcy wsparły budowę elektrowni słonecznej w Ouarzazate. © picture alliance / Photoshot

Niemiecka polityka opiera się na wartościach zapisanych w Ustawie Zasadniczej. Te wartości Niemcy reprezentują także na arenie międzynarodowej: Na konferencji klimatycznej w 2015 r. w Paryżu szefowie państw i rządów ze 150 krajów uzgodnili ograniczenie globalnego ocieplenia do mniej niż dwóch stopni Celsjusza. Falko Ueckerdt, szef Narodowego Zespołu ds. Transformacji Systemu Energetycznego w Instytucie Badań nad Wpływem Klimatu w Poczdamie (PiK), wyjaśnia rolę, jaką odgrywają Niemcy w zakresie realizacji celów klimatycznych.

Falko Ueckerdt jest kierownikiem naukowym w Poczdamskim Instytucie Badań nad Wpływem Klimatu (PIK).
Wpływem Klimatu (PIK). © Potsdam Institute / Youtube

Jak musiałaby się zmienić światowa gospodarka, aby nie przekroczyć dwustopniowego limitu?
Aby utrzymać ocieplenie poniżej 2°C, najpóźniej do 2070 r. globalne emisje CO2 muszą zostać zredukowane do zera, tzn. musi zostać osiągnięta tzw. neutralność pod względem emisji CO2. Jeśli pozostały budżet na CO2, tj. całkowita ilość emisji nadal dozwolonych, zostałaby rozłożona równomiernie w przeliczeniu na mieszkańca na całym świecie, kraje uprzemysłowione musiałyby być neutralne dla klimatu do około 2050 r. ze względu na wyższe emisje CO2 w przeliczeniu na mieszkańca.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jaką rolę odgrywają Niemcy w osiąganiu międzynarodowych celów klimatycznych?
Transformacja systemu energetycznego w Niemczech i UE może, przynajmniej częściowo, stać się międzynarodowym wzorem. Pierwsza faza tego eksperymentu była dość udana. Niemcy udowodniły, że duży uprzemysłowiony kraj jest w stanie w ciągu 15 lat znacznie zmienić system zasilania w energię elektryczną. Utorowało to globalną drogę dla energii słonecznej i wiatrowej.

Jednak druga faza eksperymentu będzie trudniejsza. Niemcy chcą stać się neutralne dla klimatu najpóźniej do 2050 roku. Dla sektora energii elektrycznej oznacza to dalszą ekspansję odnawialnych źródeł energii i szybkie wycofanie się z produkcji energii elektrycznej z węgla, a ostatecznie również z gazu ziemnego. Dotyczy to jednak tylko niespełna jednej trzeciej emisji gazów cieplarnianych. Aby objąć pozostałą część, ochrona klimatu musi być teraz poważnie i sprawnie kontynuowana w transporcie, budownictwie, przemyśle i rolnictwie.

Na poziomie UE Niemcy odgrywają kluczową rolę i angażują się w realizację uzgodnionego celu neutralności klimatycznej w całej UE do 2050 roku.
Falko Ueckerdt

Jak ocenia Pan niemieckie zaangażowanie na rzecz większej ochrony klimatu w UE?
Na szczeblu UE Niemcy odgrywają kluczową rolę i angażują się w realizację uzgodnionego celu neutralności klimatycznej w całej UE do roku 2050. Obecnie Niemcy dążą do zaostrzenia celu klimatycznego na rok 2030 do co najmniej 55 procent redukcji emisji gazów cieplarnianych (w porównaniu z rokiem 1990). W wyniku zaostrzenia celu UE Niemcy zwiększą swój własny cel redukcji do 2030 roku do tego stopnia, że prawdopodobnie przekroczą cel ogólnounijny.

A jak Niemcy angażują się na arenie międzynarodowej?
Niemcy wspierają globalny transfer technologii poprzez coraz większe powiązanie polityki przemysłowej z polityką klimatyczną. Zwłaszcza innowacyjne technologie elektryfikacji prawdopodobnie staną się kluczowymi technologiami na całym świecie. Elektryfikacja oznacza wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej w sektorze transportu, budownictwa i przemysłu oraz cyfrowe sterowanie tym sektorowym sprzężeniem. Obejmuje to samochody elektryczne, pompy ciepła, piece elektryczne i grzejniki do procesów przemysłowych, a także paliwa wodorowe i syntetyczne. Transformacja w kierunku globalnej neutralności klimatycznej stworzy szanse gospodarcze i nowe rynki zbytu, zwłaszcza dla tych krajów i przedsiębiorstw, które jako pierwsze poważnie potraktowały ochronę klimatu.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: