Sprawiedliwe kształtowanie globalizacji

Niemcy angażują się na arenie międzynarodowej na rzecz uczciwego gospodarowania i pracy oraz udzielają konkretnej pomocy w czasie koronawirusowego kryzysu

Szczególnie dotknięta pandemią: pracownica w Etiopii
Szczególnie dotknięta pandemią: pracownica w Etiopii picture alliance / Xinhua News Agency

Niemiecka polityka opiera się na wartościach określonych w Ustawie Zasadniczej. Te wartości Niemcy reprezentują również na arenie międzynarodowej: tutaj dowiesz się, jak Niemcy dążą do zapewnienia godziwych warunków pracy na całym świecie, także w obliczu koronawirusowego kryzysu i innowacji technicznych.

Odpowiedzialność za uczciwe łańcuchy dostaw

Już podczas niemieckiej prezydencji G7 w 2015 r. rząd niemiecki mocno angażował się na rzecz kwestii „Wspierania dobrej pracy na całym świecie poprzez zrównoważone łańcuchy dostaw”. W wyniku tego uruchomiony został fundusz Vision Zero Fund (VZF), w którym uczestniczą również inne państwa i Komisja UE jako donatorzy, podobnie jak niemiecki koncern Siemensa jako pierwszy prywatny podmiot wspierający. VFZ jest wykorzystywany do poprawy warunków pracy w biedniejszych krajach produkujących; skupia się on na sektorze rolnym i gospodarce tekstylnej. Fundusz działa również na rzecz możliwie najlepszego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Poszanowanie praw człowieka w globalnych łańcuchach dostaw ma również zasadnicze znaczenie z punktu widzenia zaangażowania Niemiec podczas ich prezydencji w Radzie UE w 2020 roku.

Sprawiedliwe kształtowanie nadchodzącego świata pracy

Innowacje techniczne przyspieszają międzynarodowy świat pracy i często niosą ze sobą niebezpieczeństwo powstawania nowych form niesprawiedliwości. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych założyło think tank w celu znalezienia trwałych rozwiązań w zakresie cyfryzacji świata pracy. Omawiane są zarówno warunki pracy, które są jak najlepsze w gospodarce platformowej, tzn. w internetowych modelach biznesowych, jak i różnorodność w nowym społeczeństwie pracy i środki zwalczania strukturalnej dyskryminacji kobiet. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych promuje również rozwiązania dla świata pracy przyszłości, na przykład poprzez sieć IntWash dla zrównoważonego rozwoju pralni przemysłowych w obliczu cyfryzacji.

Pomoc w kryzysie spowodowanym koronawirusem

W wielu krajach konsekwencje pandemii koronawirusa dla gospodarki światowej są druzgocące. Przymusowe zatrzymania produkcji i zakłócenia w łańcuchach dostaw szczególnie mocno uderzyły w pracowników przemysłu włókienniczego i odzieżowego w biedniejszych krajach. We wrześniu 2020 r. niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) przekazało Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 14,4 mln euro na pomoc przedsiębiorstwom i pracownikom w Kambodży, Etiopii, Bangladeszu, Indonezji, Laosie, Madagaskarze i Wietnamie w celu lepszego przetrwania kryzysu koronnego.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: