Przejdź do głównej zawartości

„Teraz musimy uważnie się temu przyjrzeć “

Bärbel Kofler, pełnomocnik rządu federalnego, wyjaśnia, dlaczego w dobie pandemii koronawirusa szczególnie zagrożone są prawa człowieka.

27.07.2020
Bärbel Kofler przemawia w Bundestagu.
Bärbel Kofler przemawia w Bundestagu. © Thomas Koehler/photothek.net

Pani Kofler, bardzo Pani zależało na tym, aby podczas niemieckiej prezydencji w Radzie UE kwestia praw człowieka zajęła priorytetowe miejsce. Które aspekty są szczególnie pilne?
Prawa człowieka są w obecnej sytuacji zagrożone w wielu przypadkach. Zwłaszcza teraz musimy się uważnie temu przyjrzeć i wspólnie z innymi państwami UE stworzyć ambitną europejskią politykę praw człowieka. jednocześnie w niektórych państwach członkowskich UE jesteśmy świadkami naruszeń zasad praw człowieka i rządów prawa, na przykład na Węgrzech i w Polsce. Od UE oczekuje się, aby nie pozwalała na naruszanie swoich podstawowych wartości, praw człowieka i praworządności. Naglącą kwestią jest też udoskonalenie mechanizmu sankcji w dziedzinie ochrony praw człowieka. Mechanizm taki umożliwia ukierunkowane nakładanie kar za naruszanie praw człowieka i stanowi silny instrument w rękach polityki UE.

Czy pandemia wywołana przez koronawirusa stanie się również kryzysem praw człowieka?
Niestety, podczas pandemii koronawirusa wiele państw łamie podstawowe prawa. Istnieje uzasadniona obawa, że ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią nie wszędzie zostaną po jej ustaniu zniesione. Dotyczy to zwłaszcza krajów, w których sytuacja praw człowieka już wcześniej nie była jednoznaczna. Wszelkie środki kryzysowe należy zawsze weryfikować pod kątem tego, czy są one właściwe i czy trzy podstawowe filary praw człowieka – uniwersalność, niezbywalność i niepodzielność – nadal nie podlegają negocjacjom.

Tylko ustawa dotycząca zarządzaneim łańcuchem dostaw może w trwały sposób zapewnić poszanowanie praw człowieka i uczciwe warunki pracy.
Bärbel Kofler, pełnomocnik rządu federalnego do spraw polityki praw człowieka

Zarówno w Niemczech jak i w Europie krystalizuje się debata na temat ustawy dotyczącej łańcucha dostaw. Dlaczego ustawa tego typu jest tak ważna?
Większość niemieckich przedsiębiorstw nie wywiązała się do tej pory ze swoich obowiązków opartych na zachowaniu należytej staranności. Jest to wynik dwóch badań przeprowadzonych przez rząd niemiecki. Tylko ustawa dotycząca łańcucha dostaw może w zrównoważony sposób zapewnić, aby w całym procesie produkcji zadbano o zagwarantowanie poszanowania praw człowieka i uczciwe warunki pracy. Prawa człowieka nie są bowiem luksusem. Także w zakładach rośnie liczba zwolenników regulacji prawnych, które obowiązywałyby wszystkich i nie krzywdziły tych, którzy, jeżeli chodzi o poszanowanie praw człowieka, prowadzą już swoją działalność z wymaganą należytą starannością. W odniesieniu do równości szans pewną rolę odgrywa również postęp osiągnięty w tym zakresie na szczeblu UE. Powinniśmy się zatem opowiedzieć za dwoma aspektami: ustawą dotyczącą łańcucha dostaw na szczeblu krajowym i inicjatywą legislacyjną na szczeblu UE.

W czerwcu 2020 roku ministerstwo spraw zagranicznych Niemiec wraz z Instytutem Zagranicznych Stosunków Kulturalnych (ifa) powołało do życia program pomocy dla aktywistów zaangażowanych na rzecz praw człowieka. Dlaczego inicjatywa Elisabeth Selbert ma tak duże znaczenie?
Od lat obserwujemy, że w wielu krajach następuje coraz większe ograniczenie zakresu działania społeczeństwa obywatelskiego. Niestety, pandemia koronawirusa spowodowała wzrost tej tendencji. Przy pomocy inicjatywy Elisabeth Selbert zamierzamy wspierać poważnie zagrożonych obrońców praw człowieka. Należy im zapewnić tymczasową ochronę w ich kraju ojczystym lub w Niemczech. Szczególnie w tej chwili nie chcemy pozostawiać obrońców praw człowieka samym sobie.

 


Bärbel Kofler pełni od 1 marca 2016 roku funkcję pełnomocnika rządu federalnego ds. polityki praw człowieka i pomocy humanitarnej.

Interview: Sarah Kanning

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: