Pytania globalne i prawa

Prawa człowieka, globalizacja, dialog o prawie, pomoc humanitarna i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące globalnych wyzwań i prawa.