Przejdź do głównej zawartości

Różnorodne formy pomocy dla uchodźców

Od pomocy humanitarnej w kraju pochodzenia po przyjmowanie uchodźców: Niemcy angażują się w ochronę uchodźców na całym świecie.

17.06.2024
Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock podczas wizyty w Nigrze
Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock podczas wizyty w Nigrze © picture alliance / photothek

Miliony osób na całym świecie muszą uciekać przed przemocą, wojną, konfliktami i prześladowaniami. Z roku na rok liczby te rosną: według danych Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), w maju 2024 roku liczba uchodźców na świecie wynosiła około 120 milionów, niemal o dziesięć procent więcej niż w roku poprzednim. To już dwunasty wzrost z rzędu. Niemcy pomagają uchodźcom w różnorodny sposób.

Ograniczanie przyczyn ucieczki i pomoc humanitarna w regionach kryzysów

Zapobieganie kryzysom i rozładowywanie konfliktów jest centralnym celem niemieckiej polityki zagranicznej. Pozwala to również uniknąć powstawania okoliczności skłaniających do uchodźstwa. Jednocześnie, Niemcy prowadzą kompleksowe działania pomocowe w wielu krajach, aby ulżyć cierpieniom ludzi. Niemcy są drugim co do wielkości donatorem pomocy humanitarnej na świecie. Bezpośrednie zaangażowanie w regionach dotkniętych kryzysami jest kluczowe także dlatego, że większość uchodźców pozostaje w rodzimych regionach, szukając schronienia w krajach sąsiednich. Niemiecka polityka rozwojowa wspiera państwa goszczące uchodźców w różnorodny sposób, od zaopatrzenia w czystą wodę po zapewnienie dzieciom uchodźców dostępu do edukacji.

Współpraca międzynarodowa w zakresie uchodźstwa i migracji

Niemcy starają się aktywnie rozwiązywać problemy związane z uchodźstwem i migracją na poziomie międzynarodowym. Republika Federalna Niemiec ściśle współpracuje w tym celu zwłaszcza ze swoimi europejskimi partnerami. W maju 2024 roku, państwa UE uchwaliły reformę systemu azylowego, regulującą współpracę w ramach Unii Europejskiej.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Niemcy opowiadają się również za „aktywną kontrolą i regulacją ruchów migracyjnych“. Ma to „zapobiegać nielegalnej migracji oraz wzmacniać bezpieczną, uporządkowaną i legalną migrację“. Niemcy zawierają w tym celu także specjalne umowy migracyjne z krajami pochodzenia migrantów.

Schronienie dla uchodźców w Niemczech

Rząd Federalny uważa pomoc ludziom w potrzebie za swój obowiązek, wynikający z humanitaryzmu i prawa międzynarodowego. Dzięki solidarności i wsparciu całego społeczeństwa, od początku godzącej w prawo międzynarodowe napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, ponad milion uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w Niemczech, w tym przede wszystkim kobiety i dzieci. Do Niemiec przyjeżdżają także osoby z innych regionów objętych kryzysem, jak Afganistan czy Syria. Zgodnie z danymi Federalnego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2023 roku uznany status ochronny posiadało ponad 2,5 miliona osób. Ponad trzy czwarte z nich pochodzi z Ukrainy, Syrii, Afganistanu i Iraku.