Co spaja Europę

 Was Europa zusammenhält
Niemcy należą do państw założycielskich Unii Europejskiej i także w trudnych czasach bronią wspólnoty Europejczyków.

Fakty i liczby

Quick facts
446
milionów ludzi

mieszka w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

24
języki urzędowe

odzwierciedlają różnorodność kulturową Unii Europejskiej.

95
milionów obywateli UE

posługuje się językiem niemieckim jako językiem ojczystym.

19
państw członkowskich

płaci wspólną walutą euro.

17
16 milionów obywateli UE

mieszka, pracuje lub studiuje w innym państwie członkowskim.

13,9
bilionów euro

wynosi PKB UE. Jest to druga co do wielkości gospodarka na świecie.

15
procent

stanowi udział UE w światowym handlu zagranicznym.

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en

 

Unia Europejska

Deutschland und die EU

Video

Germany in the EU

Blick auf Europa

Chance Europe: Studium, Arbeit und Praktika in Europa sind gefragt wie nie

Twoja szansa w Europie

Europa oferuje najlepsze warunki do rozpoczęcia kariery zawodowej. Wszystkie zalety w skrócie:

Corona in der EU

EU kurz erklärt

Stimmen

VON UNSEREN PARTNERN