Co spaja Europę

Topic-Oberthema-Europa
Niemcy należą do państw założycielskich Unii Europejskiej i także w trudnych czasach bronią wspólnoty Europejczyków.