Europa wybiera

Topic-Oberthema-Europa
Dlaczego warto pomagać w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.
Quick facts
512
milionów ludzi

mieszka w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej (przed Brexitem).

24
języki urzędowe

odzwierciedlają różnorodność kulturową Unii Europejskiej.

95
milionów obywateli UE

posługuje się językiem niemieckim jako językiem ojczystym.

19
państw członkowskich

płaci wspólną walutą euro.

16
16 milionów obywateli UE

mieszka, pracuje lub studiuje w innym państwie członkowskim.

15,8
bilionów euro

wynosi PKB UE. Jest to druga co do wielkości gospodarka na świecie.

16
procent

stanowi udział UE w światowym handlu zagranicznym.