Co spaja Europę

Topic-Oberthema-Europa
Niemcy należą do państw założycielskich Unii Europejskiej i także w trudnych czasach bronią wspólnoty Europejczyków.

Video

Chance Europe: Studium, Arbeit und Praktika in Europa sind gefragt wie nie

Twoja szansa w Europie

Europa oferuje najlepsze warunki do rozpoczęcia kariery zawodowej. Wszystkie zalety w skrócie:
Quick facts
512
milionów ludzi

mieszka w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej (przed Brexitem).

24
języki urzędowe

odzwierciedlają różnorodność kulturową Unii Europejskiej.

95
milionów obywateli UE

posługuje się językiem niemieckim jako językiem ojczystym.

19
państw członkowskich

płaci wspólną walutą euro.

16
16 milionów obywateli UE

mieszka, pracuje lub studiuje w innym państwie członkowskim.

15,8
bilionów euro

wynosi PKB UE. Jest to druga co do wielkości gospodarka na świecie.

16
procent

stanowi udział UE w światowym handlu zagranicznym.