Przejdź do głównej zawartości

Struktura organizacyjna UE

Przegląd najważniejszych instytucji europejskich i ich zadań

08.04.2019
Europäische Institutionen
© Alxey Pnferov/iStock/Getty Images

Unia Europejska

Niemcy w 1957 roku należały do sześciu członków-założycieli dzisiejszej UE. Od 2013 roku w skład Unii wchodzi 28 państw; w dziewiętnastu oficjalną walutą jest euro. Wkład Niemiec do budżetu Unii, uzasadniony wielkością kraju i jego wydajnością gospodarczą, sięga prawie 20%.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Parlament Europejski

Parlament Europejski to parlamentarny organ Wspólnot Europejskich. Składa się on z 751 deputowanych, którzy są wybierani przez obywateli 28 krajów członkowskich w wyborach bezpośrednich na okres pięciu lat. Każdy kraj posiada określoną liczbę mandatów, zależną od liczby ludności. Niemcy, jako największy kraj członkowski UE, reprezentuje 96 deputowanych. Parlament ma uprawnienia ustawodawcze, budżetowe i kontrolne, nie posiada jednak prawa do inicjatywy ustawodawczej przy stanowieniu prawa. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg; miejscami pracy Parlamentu Europejskiego są także Bruksela i Luksemburg.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Komisja Europejska

Komisja Europejska, której siedziba znajduje się w Brukseli, jest niezależnym politycznie ponadnarodowym organem, który reprezentuje interesy całej UE i strzeże ich. Komisja UE ma prawo wnosić projekty wszystkich wspólnotowych aktów prawnych (prawo inicjatywy). Jako „strażnik traktatów” czuwa nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego. Ponadto Komisja posiada uprawnienia wykonawcze, na przykład w odniesieniu do budżetu lub prawa antymonopolowego. Reprezentuje ona także interesy Wspólnoty na zewnątrz. Na czele Komisji stoi przewodniczący, którym od 2019 roku jest Niemka Ursula von der Leyen.

Rada Unii Europejskiej

Rada („Rada Ministrów“) jest najważniejszym organem ustawodawczym UE. Każdy kraj członkowski oddelegowuje do Rady jednego ministra resortowego. Rada dzieli uprawnienia legislacyjne oraz odpowiedzialność za budżet Unii z Parlamentem UE. Przewodnictwo w Radzie – prezydencja – zmienia się co sześć miesięcy.

 

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Rada Europejska

Rada Europejska wytycza ogólne kierunki polityki Unii Europejskiej. Na odbywających się co najmniej dwa razy w roku obradach, którymi kieruje przewodniczący Rady, zbierają się głowy państw lub szefowie rządów, przewodniczący Komisji Europejskiej i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

© www.deutschland.de

 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: