AB’nin organizasyon yapısı

AB’nin en önemli kurumlarına ve görevlerine genel bakış.

Europäische Institutionen
Alxey Pnferov/iStock/Getty Images

Avrupa Birliği

Almanya 1957 yılında bugünkü AB’nin altı kurucu üyesinden biriydi. 2013 itibariyle üye sayısı 28 oldu; bu devletlerin 19’unda Avro resmi para. Almanya’nın AB bütçesine katkısı, ülkenin büyüklüğüne ve ekonomik gücüne bağlı olarak yüzde 20 civarında.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Toplulukları’nın parlamenter organıdır. Üye ülkelerdeki seçmenler tarafından beş yıllığına doğrudan seçilen milletvekili sayısı bu dönem için 751’tür. Her ülke, parlamentoda nüfusuna oranla sandalye sayısına sahiptir. AB’nin en büyük nüfusa sahip ülkesi olan Almanya’ya 96 milletvekili düşmektedir. Parlamento, yasaların ve bütçenin onayı ve kontrol görevlerini yürütmekle beraber bağımsız yasa ­çıkartma hakkına sahip değildir. Par­lamento’nun merkezi Strazburg’tadır. ­Diğer çalışma merkezleri Brüksel ve Lüksemburg’tur.

Avrupa Komisyonu

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu, siyasi olarak bağımsız bir statüye sahip, ülkeler üstü ve Avrupa Birliği’nin ortak çıkarlarını temsil eden ve koruyan bir siyasi organdır. AB Komisyonu, tüm birlik yasalarında tavsiye hakkına sahiptir (“inisiyatif hakkı” da denilmektedir). Öte yandan Birlik’in devamlılığı açısından “antlaşmaların koruyucusu” sıfatıyla Birlik hukukuna uyulmasını denetler; bütçe ve tekel yasasında olduğu gibi kısmi konularda yürütme erkine de sahiptir. Komisyon’un temel görevlerinden biri de Birlik’in çıkarlarını uluslararası alanda korumaktır. AB Komisyonu’nun başında Komisyon Başkanı bulunmaktadır. Bu görevi 2019’da Alman siyasetçi Ursula von der Leyen üstlenmiştir. Avrupa Birliği’nin üyesi her ülke halihazırda bir komisyon üyesiyle Komisyon’da temsil edilir.

Avrupa Birliği Konseyi

Sıklıkla “bakanlar konseyi” olarak da adlandırılan Konsey, AB’nin en üst yasama merciidir. Her üye ülke bu organa, ilgili alanda bir bakan gönderiyor. Avrupa Birliği organları olarak Konsey ve AB Parlamentosu yasama yetkisini ve bütçe sorumluluğunu paylaşırlar. Konsey başkanlığı her altı ayda değişiyor.

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi, üye devletleri temsilen asli bir karar organı olarak Avrupa Birliği’nin siyasi çizgisini belirler. Avrupa Konseyi’nde her yıl en az iki kez Başkan’ın yönetiminde devlet ve hükümet başkanlarıyla Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi bir araya gelirler.

© www.deutschland.de

 

 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: