Ana içeriğe geç

AB’nin organizasyon yapısı

AB’nin en önemli kurumlarına ve görevlerine genel bakış.

08.04.2019
Europäische Institutionen
© Alxey Pnferov/iStock/Getty Images

Avrupa Birliği

Almanya 1957 yılında bugünkü AB’nin altı kurucu üyesinden biriydi. 2013 itibariyle üye sayısı 28 oldu; bu devletlerin 19’unda Avro resmi para. Almanya’nın AB bütçesine katkısı, ülkenin büyüklüğüne ve ekonomik gücüne bağlı olarak yüzde 20 civarında.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Toplulukları’nın parlamenter organıdır. Üye ülkelerdeki seçmenler tarafından beş yıllığına doğrudan seçilen milletvekili sayısı bu dönem için 751’tür. Her ülke, parlamentoda nüfusuna oranla sandalye sayısına sahiptir. AB’nin en büyük nüfusa sahip ülkesi olan Almanya’ya 96 milletvekili düşmektedir. Parlamento, yasaların ve bütçenin onayı ve kontrol görevlerini yürütmekle beraber bağımsız yasa ­çıkartma hakkına sahip değildir. Par­lamento’nun merkezi Strazburg’tadır. ­Diğer çalışma merkezleri Brüksel ve Lüksemburg’tur.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Avrupa Komisyonu

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu, siyasi olarak bağımsız bir statüye sahip, ülkeler üstü ve Avrupa Birliği’nin ortak çıkarlarını temsil eden ve koruyan bir siyasi organdır. AB Komisyonu, tüm birlik yasalarında tavsiye hakkına sahiptir (“inisiyatif hakkı” da denilmektedir). Öte yandan Birlik’in devamlılığı açısından “antlaşmaların koruyucusu” sıfatıyla Birlik hukukuna uyulmasını denetler; bütçe ve tekel yasasında olduğu gibi kısmi konularda yürütme erkine de sahiptir. Komisyon’un temel görevlerinden biri de Birlik’in çıkarlarını uluslararası alanda korumaktır. AB Komisyonu’nun başında Komisyon Başkanı bulunmaktadır. Bu görevi 2019’da Alman siyasetçi Ursula von der Leyen üstlenmiştir. Avrupa Birliği’nin üyesi her ülke halihazırda bir komisyon üyesiyle Komisyon’da temsil edilir.

Avrupa Birliği Konseyi

Sıklıkla “bakanlar konseyi” olarak da adlandırılan Konsey, AB’nin en üst yasama merciidir. Her üye ülke bu organa, ilgili alanda bir bakan gönderiyor. Avrupa Birliği organları olarak Konsey ve AB Parlamentosu yasama yetkisini ve bütçe sorumluluğunu paylaşırlar. Konsey başkanlığı her altı ayda değişiyor.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi, üye devletleri temsilen asli bir karar organı olarak Avrupa Birliği’nin siyasi çizgisini belirler. Avrupa Konseyi’nde her yıl en az iki kez Başkan’ın yönetiminde devlet ve hükümet başkanlarıyla Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi bir araya gelirler.

© www.deutschland.de

 

 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: