Przejdź do głównej zawartości

Wspólny program

Trio prezydencji w Radzie UE: Niemcy, Portugalia i Słowenia przedstawiają swoje plany.

29.06.2020
Flagi UE w Brukseli.
Flagi UE w Brukseli. © picture alliance / ZUMAPRESS.com

W ciągu następnych 18 miesięcy najpierw Niemcy, następnie Portugalia i Słowenia obejmą wspólnie, przez pół roku każde z nich, prezydencję w Radzie UE. W oparciu o tzw. program trio poszczególni przewodniczący w Radzie Unii Europejskiej będą koordynować swoje działania w taki sposób, aby zapewnić w tym okresie wspólne działania polityczne i płynne przejścia.

Trio prezydencji w Radzie UE zostało oficjalnie wprowadzone w latach 2007/2008, kiedy to Niemcy, Portugalia i Słowenia współpracowały ze sobą jako pierwsze trio. Nieformalnie od 1981 roku państwa sprawujące prezydencję w Radzie tworzyły trójki w celu zapewnienia jak największej ciągłości.

Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze tematy wspólnego programu Niemiec, Portugalii i Słowenii na okres do końca 2021 roku:


  • Wysiłki będą koncentrować się na promowaniu współpracy i jedności w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Obejmuje to walkę z chorobą Covid-19, wzmocnienie struktur niezbędnych do lepszego reagowania na takie kryzysy w przyszłości oraz wspieranie odbudowy wspólnoty po gospodarczych skutkach kryzysu.
  • W celu sfinansowania pomocy do wymogów dostosowane zostaną również wieloletnie ramy finansowe Unii na lata 2021-2027.
  • Kraje te zobowiązują się do utrzymania sprawiedliwej i społecznej Europy przy jednoczesnym promowaniu europejskich interesów i wartości na całym świecie. Obejmują one prawa człowieka, równość i społeczną odpowiedzialność biznesu.
  • Europejska transformacja cyfrowa będzie postępować przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka i zapewnieniu ochrony ludzi. W kontekście digitalizacji szczególnie uwzględnione zostaną obszary edukacji, badań naukowych, finansów i opieki zdrowotnej.
  • W dziedzinie migracji trio za priorytet uznało opracowanie trwałych i odpornych na kryzys rozwiązań. Jednocześnie wzmocnić należy działania przeciwko nielegalnej migracji i handlowi żywym towarem oraz zwalczać przyczyny ucieczek.
  • W kategoriach gospodarczych nacisk położony będzie na dalsze wspieranie sprawiedliwego europejskiego rynku wewnętrznego.
  • Konkurencyjność przemysłowa Unii ma zostać wzmocniona, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie unia gospodarcza i walutowa będzie się dalej zacieśniać.
  • Europejski Zielony Ład będzie wspierany inwestycjami we wszystkich regionach w celu stworzenia neutralnej dla klimatu i zielonej Europy.
  • W polityce zagranicznej wartości europejskie będą nadal promowane na arenie międzynarodowej, proces rozszerzenia na Bałkanach Zachodnich będzie kontynuowany, a współpraca z Afryką zacieśniana. Dalszy nacisk położony zostanie na europejską politykę obronną.

Z oficjalnym programem trio możesz zapoznać się tutaj.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: