Ana içeriğe geç

Bir Ortak Program

Üçlü Konsey Başkanlığı: Almanya, Portekiz ve Slovenya planlarını tanıtıyor.

29.06.2020
Brüksel’de AB bayrakları.
Brüksel’de AB bayrakları. © picture alliance / ZUMAPRESS.com

Önümüzdeki 18 ay içerisinde önce Almanya, ardından Portekiz ve sonrasında Slovenya  her biri altışar ay boyunca AB Konsey Dönem Başkanlığını birlikte yürütmek üzere devralacaklar. Üçlü Program olarak adlandırılan bir program temelinde, başkanlığı üstlenecek ülkelerin her biri bu süre içerisinde Avrupa Birliği Konseyi’nde ortak politik hareket etmek ve aksamasız geçişler sağlayacak biçimde diğerleriyle uyum sağlayacak.  

Üçlü Konsey Başkanlığı, ilk kez 2007/2008 döneminde resmen uygulamaya kondu, o zaman da yine Almanya, Portekiz ve Slovenya birlikte çalışan ilk üçlüyü oluşturmuşlardı. Resmi olmamakla birlikte, AB ülkeleri ta 1981’den beri mümkün olduğunca uzun vadeli bir süreklilik sağlayabilmek amacıyla üçlü gruplar oluşturuyorlardı.  

Almanya, Portekiz ve Slovenya’nın 2021 yılında sona erecek ortak programlarının en önemli konularını bu yazımızda kısaca tanıtıyoruz:

 

  • Çabaların odağında korona pandemisinin üstesinden gelebilmek için ortak çalışmanın ve birlikteliğin desteklenmesi yer alıyor. Kovid-19 hastalığıyla mücadele, ileride böylesi krizlere daha iyi karşılık verebilmeye yönelik gerekli yapılanmaların güçlendirilmesi ve toplumun krizin ekonomik sonuçlarından kurtularak toparlanabilmesinin desteklenmesi de bu kapsamda sayılıyor.
  • Yardımların finansmanı için, AB’nin 2021–2027 yıllarını kapsayan uzun vadeli finansal çerçevesinin de taleplere uygun kılınması gerekiyor.
  • Üye ülkeler adil ve sosyal bir Avrupa’nın korunması ve buna paralel olarak dünya düzeyinde Avrupa çıkar ve değerlerinin korunması konusunda yükümlülük üstleniyorlar. İnsan hakları, hak eşitliği ve firmaların toplumsal sorumluluğu da bunların bir parçası.    
  • Avrupa’nın dijital dönüşümü, insan haklarının muhafaza edilmesi ve insanların korunması koşuluyla hızlandırılacak. Dijitalizasyon bağlamında özellikle eğitim, araştırma, finans ve sağlık branşlarının adı öne çıkıyor.   
  • Göç dalında üçlü başkanlık sağlam ve krize dayanıklı çözümleri programına yazıyor. Aynı zamanda yasa dışı göç ve insan ticaretiyle mücadele önlemleri güçlendirilirken göçe yol açan nedenlerle mücadele edilecek.
  • Ekonomi açısından adil bir Avrupa iç pazarının desteklenmesinin sürdürülmesi ön planda yer alıyor.
  • Birliğin endüstriyel rekabet gücü, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler gözetilerek güçlendirilecek. Aynı zamanda ekonomi ve para birimi birliği daha da derinleştirilecek.   
  • Avrupa Green Deal konsepti bütün bölgelerdeki yatırımlarla iklime zararsız ve yeşil bir Avrupa’nın oluşturulması konusunda desteklenecek.  
  • Dış politika açısından Avrupa değerlerinin uluslararası platformda desteklenmesi sürdürülecek, Batı Balkanlar’daki genişleme süreci devam ettirilecek ve Afrika ile iş birliği güçlendirilecek. Ağırlık verilecek olan bir başka konu da Avrupa savunma politikası.   

 

Resmi üçlü programa buradan ulaşabilirsiniz.