Przejdź do głównej zawartości

Wykwalifikowani pracownicy mile widziani

Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych ułatwia od 2020 roku migrację wykwalifikowanych pracowników do Niemiec.

26.09.2022
Niemcy ułatwią imigrację pracowników wykwalifikowanych.
Niemcy ułatwią imigrację pracowników wykwalifikowanych. © FS Productions

W niemieckiej gospodarce brakuje wykwalifikowanych pracowników: setki tysięcy miejsc pracy pozostają nieobsadzone. Od marca 2020 roku ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników rozszerzyła możliwości przyjazdu pracowników z krajów spoza UE do Niemiec. Przesłanie jest tu jasne: pozostanie pracowników wykwalifikowanych na stałe jest mile widziane. 

Kto jest uważany za pracownika wykwalifikowanego?

Zarówno kadra akademicka z uznawanym w Niemczech dyplomem wyższej uczelni, jak i pracownicy z uznawanymi w Niemczech odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Co ta ustawa zmieniła?
 

  • Osoby, które nie mają jeszcze umowy o pracę, ale mają uznane wykształcenie w zakresie kwalifikacji zawodowych, mogą otrzymać pozwolenie na pobyt na sześć miesięcy w celu znalezienia pracy. W tym czasie osoby poszukujące pracy mogą pracować na próbę do dziesięciu godzin tygodniowo lub odbyć staż. Warunkiem koniecznym do wykonywania pożądanej pracy jest często dobra znajomość języka niemieckiego, zazwyczaj na poziomie B1.
  • Wcześniej, przed dopuszczeniem do zatrudnienia przez przedsiębiorstwo pracownika wykwalifikowanego z innego kraju, Federalna Agencja Pracy sprawdzała, czy na dane stanowisko są odpowiedni kandydaci z Niemiec lub UE. Ta weryfikacja pierwszeństwa została zniesiona wraz z ustawą o imigracji pracowników wykwalifikowanych.
  • Poszukiwanie miejsca studiów lub kształcenia: absolwenci niemieckich szkół za granicą mogą nie tylko przyjeżdżać do Niemiec na studia, ale także w celu poszukiwania miejsca studiów lub kształcenia.
  • Imigracja wykwalifikowanych pracowników z krajów spoza UE nie jest ograniczona do określonych „zawodów deficytowych”.


W jakich zawodach brakuje wykwalifikowanych pracowników?

Dobrze wykwalifikowani pracownicy są poszukiwani w niemal wszystkich sektorach. Potrzebni są na przykład lekarze i personel pielęgniarski, specjaliści z dziedziny informatyki, inżynierowie lub w związku z rozwojem odnawialnych źródeł energii wykwalifikowani pracownicy w zakresie budownictwa grzewczego i techniki grzewczej. Od czasu pandemii koronawirusa pracowników poszukują także firmy z sektora hotelarskiego i restauracyjnego oraz z branży logistycznej.

Gdzie zagraniczni specjaliści mogą znaleźć informacje na temat pracy w Niemczech?

Wielojęzyczny portal make-it-in-germany.com zawiera informacje o sposobach poszukiwania pracy, kwalifikacjach, kursach językowych, wizach, świecie pracy i codziennych formalnościach. Dodatkowo na portalu anerkennung-in-deutschland.de. znajdują się informacje dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych.

Jakie dodatkowe środki zostaną podjęte w przyszłości w związku z niedoborem wykwalifikowanych pracowników?

W ramach nowej strategii dotyczącej wykwalifikowanej siły roboczej rząd federalny chce dalej modernizować ustawę imigracyjną. Planowane jest np. ułatwienie uznawania kwalifikacji zawodowych. Inne filary strategii to kształcenie i doskonalenie zawodowe.

© www.deutschland.de

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: