Przejdź do głównej zawartości

Dlatego warto walczyć o prawa człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została podpisana 70 lat temu. Co się od tego czasu poprawiło i jakie wyzwania pozostały?

Christina Iglhaut, 07.12.2018
Darum lohnt sich der Kampf für Menschenrechte
Ustawa Zasadnicza jest zobowiązana do przestrzegania praw człowieka. © dpa

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach". 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ podpisało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Co się od tego czasu zmieniło? Jakie wyzwania stoją przed polityką praw człowieka? Na te pytania odpowiada Heiner Bielefeldt, profesor praw człowieka i polityki praw człowieka na Uniwersytecie im. Aleksandra i Fryderyka w Erlangen i Norymberdze i były specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności religii i przekonań.

Heiner Bielefeldt, profesor praw człowieka w Erlangen
Heiner Bielefeldt, profesor praw człowieka w Erlangen © dpa

Panie Profesorze, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie jest prawnie wiążąca. Dlaczego mimo to jest ona ważna?
Jako "dokument macierzysty" w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka była ona tak często przywoływana w prawnie wiążących konwencjach, że uzyskała moc prawa zwyczajowego. Jedną z jej zalet jest to, że jest łatwa do odczytania i zrozumienia. Na kilku stronach deklaracja zawiera obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe prawa człowieka. Bez takiego całościowego podejścia istniałoby niebezpieczeństwo rozdrobnienia roszczeń.

Co się poprawiło w niemieckiej i międzynarodowej polityce praw człowieka w ciągu ostatnich 70 lat?
Poprawie uległo wiele spraw. Ruchy społeczne, takie jak ruch osób niepełnosprawnych, sformułowały swoje interesy jako kwestie w świetle praw człowieka i rozszerzyły zakres rozumienia praw człowieka. 70 lat temu prawie nikt nie mógłby sobie wyobrazić, że równe prawa lesbijek i gejów staną się również roszczeniem dotyczącym praw człowieka. Odnotowano również sukcesy w zapobieganiu torturom.

Jakie wyzwania stoją przed polityką praw człowieka?
Postęp technologiczny tworzy nowe pytania, na które musimy odpowiedzieć w zakresie praw człowieka, na przykład w dziedzinie biotechnologii. Jesteśmy również świadkami odrodzenia autorytaryzmu politycznego, którego celem jest osłabienie lub zniszczenie norm i instytucji w zakresie praw człowieka. Musimy zdać sobie sprawę z tego, co możemy stracić.

© www.deutschland.de
 

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: