Bir bakışta AB

 Was Europa zusammenhält
Politika, ekonomi, bilim ve kültür: Avrupa’yı bir arada neyin tuttuğu, Almanya’nın AB içinde oynadığı rol.

Sayılar ve olgular

Quick facts
446
Milyon Kişi

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 512 milyon kişi yaşıyor.

24
Resmi Dil

24 resmi dil, Avrupa Birliği’nin çok renkliliğini yansıtıyor.

95
Milyon AB Vatandaşı

95 milyon AB vatandaşının anadili Almanca.

19
Üye Ülke

19 üye ülke ortak para birimi Euro’yu kullanıyor.

17
AB Vatandaşı

Kendi ülkesi dışındaki bir AB ülkesinde yaşıyor, çalışıyor veya yükseköğrenim görüyor.

13,9
Trilyon Euro

GSYH’si 15,8 trilyon euro olan AB’nin ekonomisi, dünyanın ikinci büyük ekonomisi.

15
%16

AB’nin küresel dış ticaretteki payı %16.

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en

 

Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı

Almanya ve AB

Video

Germany in the EU

Avrupa’ya bakış

Chance Europe: Studium, Arbeit und Praktika in Europa sind gefragt wie nie

Avrupa’daki Fırsatın

Avrupa, mesleki kariyere başlamak için en ideal koşulları sunuyor. İşte size tüm avantajların bir derlemesi:

AB’de korona

Kısa anlatımla Avrupa

Görüşler