Ana içeriğe geç

Fransa’dan Avrupa’ya Bir Bakış

Luc de Barochez, “Avrupa Birliği’ninkendi geleceği için,  Paris ve Berlin arasında büyük bir uzlaşıya ihtiyacı var” yazıyor.

Luc de Barochez, 11.03.2020
Paris: Eyfel Kulesi
Paris: Eyfel Kulesi © lunamarina - stock.adobe.com

Avrupa ülkelerinin gazetecilerine Avrupa’nın geleceğini sorduk. Luc le Barochez’nin cevabını bu yazıda okuyacaksınız. Luc le Barochez, Fransa’daki haftalık Le Point dergisinde yazıyor.

Almanya ve Fransa’nın güçlü bir Avrupa Birliği‘ne her zamandan daha çok ihtiyacı var. Altmış yılı aşkın bir zamandır bu ortak pazar onların refahlarının kaynağı ve garantisi olageldi. Ne var ki, bu eşsiz oluşuma yönelik tehdit günden güne güçleniyor: dijital devrim, küresel ısınma, kimlik sorunları, milliyetçi gerilimler ve jeopolitik tehditler nedeniyle. 

Entegrasyonun sürdürülmesinde ne çıkar olduğu, giderek artan ölçüde sorgulanıyor. İlk kez bir üye ülke -hem de en önemsizlerden biri de değil- Birliği terk etti. Anlaşmalarda yer aldığı şekliyle “giderek sıkılaşan Birlik”, daha uzun süre kıtamızın güvenli geleceği değil.

Borçlar konusundaki sorumluluk ve ortak bir savunma eksik.
Luc de Barochez, Le Point

1950’li yıllardaki başlangıcından beri Avrupa projesinin merkezinde çok farklı ve birbiriyle çelişkili de olan iki ülke yer alıyor. Fransa ve Almanya’nın geçmişteki düşmanlığı bu iki ülkeyi çok defa birbirine karşı savaşmaya itti. Bu ülkelerin siyasi organizasyonu birbirine zıt: Bir tarafta Jakoben merkezcilik, diğer tarafta federalizm; ekonomik koseptler de öyle; bir yanda devlet anahtar rol oynarken, öbür tarafta sosyal piyasa ekonomisi; ve bilhassa jeopolitik öncelikler, bir tarafta Akdeniz bölgesi, öbür tarafta Orta ve Doğu Avrupa. 

AB’nin Yeniden Canlandırılması İçin Koşullar Uygun

Ama tam da bu farklılıkların üstesinden gelebilmeleri sayesinde Almanya ve Fransa geçmişte -her icap ettiğinde- Avrupa projesini ileriye taşımayı başardı. Anketlerin gösterdiğine göre halk arasında AB’ye duyulan bağlılık artmakta olduğundan, AB’yi yeniden canlandırmak için koşullar uygun. Mayıs ayında başlatılması planlanan Avrupa’nın Geleceği konulu konferans, bunun için yararlı bir araç olabilir.

Luc de Barochez
Luc de Barochez

Avrupa binasının bitirilmesi, her iki ülkemizin de çıkarına. AB binasının, ortak para birimi ve Schengen serbest dolaşım sistemi gibi federal katları mevcut. Ne var ki, borçlar konusunda karşılıklı sorumluluk ve inandırıcı bir ortak savunma eksik. Fransızlar, Avrupa Birliğin güçlendirilmesi için bağımsızlığın daha güçlü biçimde demetlenmesinin şart olduğunu kabul etmek zorundalar; Almanlar ise, üye ülkeler arasında daha büyük bir dayanışma olmadan Avrupa rönesansı olamayacağını kabul etmek zorundalar. Ancak o zaman her iki ülkemiz Avrupa projesini yeniden yoluna koyabileceklerdir.

Luc de Barochez Frankfurt am Main kentinde yaşıyor. Haftalık Le Point gazetesinin Paris’teki yurtdışı redaksiyonunu yönetiyor. Daha önce AFP, Le Figaro ve l’Opinion’da çalıştı.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: