Przejdź do głównej zawartości

Francuskie spojrzenie na Europę

Unia Europejska musi wypracować na rzecz swojej przyszłości znaczny kompromis między Paryżem a Berlinem, pisze Luc de Barochez (Le Point).

Luc de Barochez, 09.03.2020
Paryż: Wieża Eifla
Paryż: Wieża Eifla © lunamarina - stock.adobe.com

Zapytaliśmy dziennikarzy z krajów europejskich o przyszłość Europy – przeczytaj tu odpowiedź Luca le Barocheza. Jest dziennikarzem francuskiego tygodnika „Le Point”.

Niemcy i Francja potrzebują bardziej niż kiedykolwiek silnej Unii Europejskiej. Od ponad sześćdziesięciu lat wspólny rynek jest źródłem i gwarancją ich dobrobytu. Ale ta wyjątkowa konstrukcja jest coraz bardziej zagrożona przez rewolucję cyfrową, globalne ocieplenie, problemy tożsamościowe, napięcia nacjonalistyczne i zagrożenia geopolityczne.

Zainteresowanie dalszą integracją jest coraz bardziej kwestionowane. Po raz pierwszy państwo członkowskie, i to niekoniecznie najmniej znaczące, opuściło Unię. „Coraz ściślejsza Unia”, zapisana w traktatach, nie jest już bezpieczną przyszłością naszego kontynentu.

Brakuje odpowiedzialności za długi i wspólnej obrony.
Luc de Barochez, Le Point

Od chwili jego powstania w latach 50. XX wieku w centrum uwagi europejskiego projektu znajdują się dwa bardzo różne, ale również kontrastujące ze sobą kraje. W przeszłości wrogość Francji i Niemiec wielokrotnie skutkowała toczeniem między sobą wojen. Ich organizacja polityczna jest przeciwstawna: z jednej strony jakobiński centralizm, a z drugiej federalizm. Różne są też ich koncepcje gospodarcze, czyli kluczowa rola państwa z jednej, społeczna gospodarka rynkowa z drugiej strony. I wreszcie ich priorytety geopolityczne, obszar śródziemnomorski z jednej i środkowo-wschodnia Europa z drugiej strony, również się między sobą różnią.

Warunki dla ożywienia UE są korzystne

Ale to właśnie Niemcy i Francja, przezwyciężając różnice między sobą, zdołały w przeszłości posunąć naprzód projekt europejski, kiedy tylko było to konieczne. Warunki dla ożywienia są obecnie korzystne, ponieważ badania pokazują, że wśród ludności pogłębiają się więzi z UE. Konferencja w sprawie przyszłości Europy, która ma zostać otwarta w maju, może być tu przydatnym instrumentem.

Luc de Barochez
Luc de Barochez

Dokończenie budowy domu europejskiego leży w narodowym interesie każdego z naszych dwóch krajów. UE posiada federalne filary, takie jak wspólna waluta i system swobodnego przepływu osób w ramach Schengen. Ale brakuje wzajemnej odpowiedzialności za długi i wiarygodnej wspólnej obrony. Francuzi muszą zaakceptować fakt, że wzmocnienie Unii wymaga większego oddania suwerenności; Niemcy muszą zaakceptować fakt, że nie będzie europejskiego odrodzenia bez większej solidarności między państwami członkowskimi. Tylko wtedy nasze dwa kraje będą mogły ponownie uruchomić projekt europejski.

Luc de Barochez mieszka we Frankfurcie nad Menem. Kieruje redakcją zagraniczną tygodnika Le Point w Paryżu. Pracował dla AFP, Le Figaro i l'Opinion.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: