İş Piyasası Krizi Yeniyor

Korona pandemisi AB ülkelerinde de yüksek oranda işsizliğe yol açtı. Buna karşın bazı yerlerde daha şimdiden iş gücü sıkıntısı yaşanıyor.   

Brandenburg’da kâğıt üretimi hız kesmiyor.
Brandenburg’da kâğıt üretimi hız kesmiyor. picture alliance/dpa

Bir insanı memleketini terk etmeye hangi nedenler ­itebilir? Federal İstatistik Ofisine göre insanların kendi ülkelerindeki iş ­piyasasının durumuna ek olarak gidilecek ülkedeki istihdam olanakları bu ­kararda büyük bir ağırlığa sahip. Almanya, geçtiğimiz yıllarda iyi giden ekonomi sayesinde cazip bir ülke konumunda: 2019 yılında 2,7 milyon AB vatandaşı yabancı Almanya’da çalışıyordu. İspanya ve İtalya da iş arayışındakilerin he­defindeki başlıca ülkeler arasındaydı. Korona pandemisinin Avrupa istihdam piyasasını nasıl etkilediğini zaman gösterecek.

 İş hayatlarında farklı AB ülkelerinde çalışmak birlik vatandaşları arasında
sık rastlanan bir durum. Yaklaşık 9,5 milyon AB vatandaşı 2019 yılında bir başka AB ülkesinde çalışıyordu. Bu rakam geçtiğimiz on yıl içerisinde yüzde 60’a yakın artış ­gösterdi. Bu artış önemli bir başarı çünkü çalışanların serbest dolaşımı AB’nin dört temel hakkından biri. Bu hak AB vatandaşlarına pek çok farklı olanak sunuyor: Tüm AB vatandaşları diğer AB ülkelerinde serbestçe iş arayabiliyorlar, çalışma izni almalarına gerek yok ve çalışan ­olarak o ülkenin vatandaşlarıyla aynı haklara sahipler.

AB’de işsizlik oranı 2020’nin Mart ayı itibariyle yüzde 6,6’ydı. Korona pandemisi bu sayının artmasına neden olduysa da özellikle hasta ve yaşlı bakımı ve sağlık alanlarında kalifiye çalışan ­ihtiyacı hala büyük. AB dışından göç alınmadığı takdirde Avrupa nüfusu yaşlanacak ve demografik dönüşüm bu eksikliğin daha da büyümesine neden olacak. Almanya’da da tıp, mühendislik ve IT alanlarında çalışan açığı mevcut. 2020 Martı itibariyle yürürlüğe giren yeni Nitelikli Eleman Göçü Yasası ile Federal Yönetim’in başlıca hedefi AB dışı ülkelerden uzmanlarını ülkeye kazandırmak. Almanya’nın Doğu Avrupa ülkeleri gibi yurt dışından gelen nitelikli ­olmayan personele de ne denli bağımlı olduğu korona kriziyle ortaya çıktı: Seyahat kısıtla­maları dolayısıyla sezonluk tarım işçilerinin ­yokluğu özel bir izin çıkarılarak çözüldü ve yaklaşık 80 000 sezonluk tarım işçisi ülkeye giriş yapabildi.

Almanya’da korona pandemisi süresince ­şirketler ve yalnızca kısıtlı mesaiye yönlendirilen çalışanları kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor. Bu model Avrupa ekonomi ve finans krizi sırasında da başarıyla uygu­lanmıştı. AB Komisyonu buna benzer bir konsepti Avrupa Birliği çapında uygulamayı ­hedefliyor.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: