Rynek pracy przezwycięża kryzys

Pandemia koronawirusa doprowadziła również w UE do wysokiego bezrobocia - mimo to w niektórych sektorach już teraz występują niedobory siły roboczej.

Produkcja papieru w Brandenburgii przebiega na pełnych obrotach.
Produkcja papieru w Brandenburgii przebiega na pełnych obrotach. picture alliance/dpa

Co powoduje, że ludzie opuszczają swój kraj? ­Według Federalnego ­Urzędu Statystycznego decyzja ta zależy nie tylko od sytuacji na ­lokalnym rynku pracy, ale także od oferty pracy w kraju docelowym. Dzięki dobrej sytuacji ­gospodarczej ostatnich lat Niemcy są pod tym względem atrakcyjne: W 2019 r. pracowało tu 2,7 mln cudzoziemców z UE. Bardzo popularne były również Hiszpania i Włochy. W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynie na europejski ­rynek pracy dopiero się okaże.

 Życie zawodowe z „przystankami” w paru krajach nie jest rzadkością w UE. W 2019 roku około 9,5 mln obywateli UE pracowało w innym państwie UE. W ciągu dziesięciu lat liczba ta wzrosła o prawie 60 %. To sukces, ponieważ swobodny przepływ pracowników jest jedną z czterech podstawowych swobód UE. Dla obywateli unijnych oznacza to wiele możliwości: mogą szukać pracy w innym kraju UE, nie potrzebują pozwolenia na pracę
i mają takie same prawa jak obywatele tego ­kraju.

Stopa bezrobocia w UE w marcu 2020 r. wynosiła 6,6 %. Pandemia koronawirusa spowodowała wzrost liczby bezrobotnych. Z reguły jednak istnieje zapotrzebowanie na pracowników w wielu sektorach, zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej. Bez migracji spoza UE zmiany demograficzne dodatkowo zaostrzą ten problem. Także w Niemczech brakuje ekspertów w dziedzinie medycyny, inżynierii i IT. Wprowadzając nową, obowiązującą od marca 2020 r. ustawę o imigracji ­wykwalifikowanych pracowników, Republika ­Federalna zamierza przyciągnąć przede wszystkim specjalistów spoza UE. To, jak bardzo Niemcy są zależne także od mniej wykwalifikowanego personelu, na przykład z Europy Wschodniej, okazało się w czasie kryzysu ­wywołanego koronawirusem: z powodu ograniczeń wjazdowych brakowało pracowników żniwnych. jedynie specjalne zezwolenie mogło rozwiązać ten problem. Z możliwości wjazdu skorzystało około 80 tysięcy pracowników ­sezonowych.

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracownicy w Niemczech, którzy w czasie pandemii koronawirusa mogą pracować tylko w ograniczonym zakresie, korzystają z modelu skróconego czasu pracy. Model ten był już z powodzeniem stosowany w czasie europejskiego kryzysu gospodarczego i finansowego. Komisja Europejska zamierza teraz wprowadzić podobną koncepcję na szczeblu europejskim.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: