Pomoc humanitarna

Annalena Baerbock
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jego partnerzy zapewniają pomoc humanitarną z Niemiec.
Quick facts
168
miliony ludzi

na całym świecie jest zdanych na pomoc humanitarną.

79
milionów ludzi

na całym świecie zostało zmuszonych do ucieczki.

1,98
miliarda euro

na rzecz pomocy humanitarnej udzieliły Niemcy w 2019 roku i były drugim największym darczyńcą dwustronnym.

2,1
miliarda euro

zaplanowano na 2020 rok w budżecie federalnym na pomoc humanitarną i zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

391
milionów dolarów amerykańskich

udostępniły Niemcy w 2019 roku Wysokiemu Komisarzowi ds. uchodźców (UNHCR) i były trzecim największym donatorem po USA i UE.

Video

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en

 

Video

50 Jahre Deutsche Humanitäre Hilfe

50 Jahre Deutsche Humanitäre Hilfe