Przejdź do głównej zawartości

„Prawo człowieka do czystej wody pitnej”

Johannes Rück z niemieckiej sieci WASH o roli międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego w zaopatrzeniu w wodę pitną i urządzenia sanitarne. 

Rozmawiał: Johannes Göbel , 16.03.2023
Pobór wody w Etiopii
Pobór wody w Etiopii © Riccardo Niels Mayer/stock.adobe.com

Panie Rück, w sieci WASH połączyło się 29 niemieckich organizacji pozarządowych z zakresu humanitarnej pomocy doraźnej i przejściowej oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Jakie są cele sieci?
Dzięki naszej sieci i aktywnym na miejscu organizacjom członkowskim poprawiamy zaopatrzenie ludzi w wodę i urządzenia sanitarne w ponad 60 krajach. W sieci WASH mówimy jednym głosem i kształtujemy międzynarodowe procesy. Mamy obowiązek wdrażać uchwalone w 2010 r. przez ONZ prawo człowieka do czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych. To, że często się to jeszcze nie udaje, jest niekiedy nawet winą organizacji pomocowych. Przejmując obowiązek zaopatrywania w wodę, zwalniają one bowiem rządy z odpowiedzialności i nie powstają trwałe struktury. Dlatego celem sieci WASH jest umożliwienie zarówno społeczeństwu obywatelskiemu, jak i rządom przyczyniania się do trwałego zaopatrzenia ludności. Bezpośrednie zaopatrywanie ludności w wodę jest właściwe tylko w kontekście humanitarnym i to tutaj WASH ma ogromne znaczenie. 

Johannes Rück: „Jesteśmy zakorzenieni w lokalnych społecznościach”
Johannes Rück: „Jesteśmy zakorzenieni w lokalnych społecznościach” © privat

Czy do aktualnych kluczowych celów sieci należy także wspieranie feministycznej polityki rozwoju?
Popieramy feministyczną politykę rozwoju, ponieważ od zawsze najważniejszym celem naszej sieci jest wspieranie szczególnie dyskryminowanych i marginalizowanych grup – niestety bardzo często zaliczają się do nich kobiety i dziewczęta. Głównie one są odpowiedzialne za zaopatrywanie rodzin w wodę. Ten problem dotyczy ich szczególnie, gdy dziewczęta podczas menstruacji opuszczają szkołę, ponieważ brakuje tam bezpiecznych urządzeń sanitarnych. Ale także dziedziny zawodowe związane z siecią WASH (woda, urządzenia sanitarne i higiena) muszą mieć większy udział kobiet i stać się dla nich bardziej atrakcyjne. W ramach naszych szkoleń technicznych związanych z zaopatrzeniem w wodę i urządzenia sanitarne dla lokalnych podmiotów chcemy docelowo zwiększyć udział kobiet. Podczas gdy na kursach w krajach azjatyckich udział kobiet wynosi obecnie prawie 50%, w Afryce subsaharyjskiej wskaźnik ten oscyluje wokół zaledwie 20% i wymaga znaczącego zwiększenia. 

Zaczął Pan mówić o znaczeniu społeczeństwa obywatelskiego. Na czym polega jego wyjątkowy potencjał?
Za zrównoważonymi celami rozwojowymi ONZ stoi podstawowe dążenie do tego, by nikogo nie pozostawiać w tyle. W krajach najuboższych, a w szczególności w wiejskich regionach, organizacje społeczeństwa obywatelskiego często jako jedyne są w stanie egzekwować prawo do zaopatrzenia w wodę i urządzenia sanitarne. Ściśle współpracujemy z naszymi lokalnymi partnerami w społecznościach oraz znamy ich potrzeby i wyzwania. Zwłaszcza w obszarach kryzysowych i państwach niestabilnych podmioty społeczeństwa obywatelskiego docierają do ludzi często skuteczniej niż organizacje państwowe czy multilateralne, które obawiają się ryzyka. 

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: