Ana içeriğe geç

"Temiz içme suyuna erişim temel insan hakkı"

Alman WASH Programı'ndan Johannes Rück, uluslararası su ve sanitasyon temini sivil derneğinin rolünü böyle açıklıyor. 

Röportaj: Johannes Göbel , 15.03.2023
Etiyopya'da su çıkarma
Etiyopya'da su çıkarma © Riccardo Niels Mayer/stock.adobe.com

Bay Rück, insani acil ve geçiş yardımı ile uluslararası kalkınma işbirliği kökenli 29 Alman hükûmet dışı örgüt, WASH Programı çatısı altında birleşti. Programın hedefleri nelerdir?
Programımız ve yerinde aktif üye kuruluşlarımız ile 60'ın üzerindeki ülkede bulunan insanların su ve sanitasyon teminini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. WASH Programı tek bir ağızdan konuşmamıza ve uluslararası süreçleri birlikte geliştirmemize olanak tanıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 yılında açıkladığı temiz içme suyuna ve sanitasyona erişim temel insan hakkını esas alıyoruz. Bunun çoğu kez başarılamaması, yardım kuruluşlarından bile kaynaklanabiliyor. Çünkü bunlar bizzat temin konusuna girişip hükûmetleri sorumluluktan muaf kıldıklarında sürdürülebilir yapılar oluşmuyor. Bu yüzden WASH Programı'nın amacı, hem yerel sivil toplumun hem de hükûmetlerin halka kesintisiz bir temin konusunda muktedir kılınmasına katkı sağlamaktır. Halka doğrudan temin sadece insani bağlamlarda doğrudur, çünkü burada WASH hayati önem taşıyor. 

Johannes Rück: "Yerel topluluklara kök saldık"
Johannes Rück: "Yerel topluluklara kök saldık" © privat

Feminist bir kalkınma politikasının desteklenmesi de güncel temalarınız arasında yer alıyor değil mi?
Feminist kalkınma politikalarını onaylıyoruz, çünkü tüm dünyada özellikle mağdur ve marjinal grupları desteklemek, programımızın temel amaçlarından biri ve maalesef kadın ile genç kızlar da çoğu zaman bunların arasında yer alıyor. Onlar ağırlıklı olarak ailelerin su temininden sorumlu ve genç kızlar da adet döneminde güvenli sanitasyon olmadığından okuldan uzak kaldıklarında da bu durumdan etkilenir. Fakat WASH (Su, sanitasyon ve hijyen temini) meslek alanı da kadınlar için daha kadınsı ve cazip olmalı. Yerel aktörlere verdiğimiz su ve sanitasyon temini ile ilgili teknik eğitimlerimizde kadın oranını hedefli olarak artırmak istiyoruz. Asya ülkelerindeki kurslarda kadın oranı neredeyse yüzde 50 oranına ulaşmış olmasına rağmen bu Sahra Altı Afrika ülkelerinde sadece yüzde 20 – yani kat edilecek daha çok yol var. 

Özellikle sivil toplumdan söz ettiniz. Bunların özel potansiyeli nerede?
Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin arkasında kimseyi geride bırakmama temel ilkesi bulunuyor. En fakir ülkelerde ve özellikle bu ülkelerin kırsal kesimlerinde sivil toplum örgütleri çoğu zaman buralardaki insanların yerinde su ve sanitasyon teminini gerçekleştirecek durumdaki tek organizasyon. Biz bu topluluklardaki yerel partnerlerimiz ile kaynaşmış vaziyetteyiz ve onların ihtiyaçları ile yaşadıkları zorlukları biliyoruz. Özellikle kriz bölgelerinde ve kırılgan ülkelerde sivil toplum örgütleri insanlara çoğu zaman risklerden kaçınan resmi örgütlere veya çok uluslu örgütlere göre daha etkin bir şekilde ulaşıyor. 

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: