Przejdź do głównej zawartości

Powstrzymywanie kryzysów humanitarnych na świecie

Zmiany klimatyczne zaostrzają kryzysy humanitarne. Hinrich Thölken wyjaśnia, jak Niemcy pomagają w powtrzymywaniu katastrof.

Kim Berg, 29.10.2022
 Z powodu zmian klimatycznych na całym świecie nasilają się kryzysy humanitarne.
Z powodu zmian klimatycznych na całym świecie nasilają się kryzysy humanitarne. © AdobeStock

Zmiany klimatyczne zaostrzają kryzysy humanitarne na całym świecie. Nawet jeśli uda się ograniczyć globalne ocieplenie, spowoduje ono trwałe zmiany na całym świecie. Ambasador dr Hinrich Thölken, doradca ds. polityki zagranicznej w zakresie klimatu i energii, wyjaśnia, co Niemcy robią, by złagodzić kryzysy humanitarne spowodowane zmianami klimatu.

Hinrich Thölken jest od 2015 roku pełnomocnikiem Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. energii, klimatu i transformacji cyfrowej.
Hinrich Thölken jest od 2015 roku pełnomocnikiem Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. energii, klimatu i transformacji cyfrowej. © picture alliance / dpa

Dlaczego zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla sytuacji humanitarnej na świecie?
Zmiany klimatyczne mogą przesuwać granice, powodować zmiany terytorialne i zagrażać globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

Niektóre części świata staną się niezdatne do zamieszkania z powodu zmian klimatycznych w ciągu zaledwie kilku lat i dekad. Zmiany klimatu zagrażają życiu setek tysięcy ludzi. W przyszłości będziemy świadkami masowych migracji z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej, co z kolei doprowadzi do kryzysów w innych krajach.

Życie setek tysięcy ludzi jest zagrożone przez zmiany klimatyczne.

Jakie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa związane ze zmianami klimatu?
Bardzo istotnym czynnikiem jest dostępność wody pitnej. Wykorzystanie rzek na terenach jałowych jest w wielu krajach kwestią interesu narodowego. Jednym z przykładów są napięcia między Egiptem, Sudanem i Etiopią, które pojawiły się z powodu budowy Wielkiej Tamy Etiopskiego Odrodzenia na Nilu.

Jest jeszcze wiele innych aspektów, w których zmiany klimatyczne są czynnikiem wywołującym konflikty i będą nim nadal w przyszłości, jeśli nie będziemy prowadzić polityki prewencyjnej, która rozpoznaje kryzysy, zanim one wybuchną, i podejmuje środki zaradcze, aby im zapobiec.

Der Klimawandel wird Auslöser für Konflikte sein, wenn wir keine präventive Politik betreiben, die Krisen bereits vor deren Ausbruch erkennt und Vorsorgen trifft, um sie zu verhindern.

Wprawdzie w ciągu ostatnich dwunastu lat, kiedy intensywnie zajmowałem się zmianami klimatycznymi, świat zadał sobie wiele trudu, aby sformułować abstrakcyjne koncepcje bezpieczeństwa, jednak faktycznie do tej pory niewiele się wydarzyło.

Jakie konkretne środki zapobiegawcze można by zastosować?
Na początku października Niemcy uruchomiły Inicjatywę „Climate for Peace Initiative“ („Klimat dla Pokoju”). W ramach tej inicjatywy chcemy pracować nad konkretnymi rozwiązaniami w sposób interdyscyplinarny i międzynarodowy. Chcemy dokonać przejścia od teorii do praktyki. W tym celu zapraszamy kraje do przyłączenia się do inicjatywy. Zasadą jest, że kraje wspierają się nawzajem, przedstawiając konkretne propozycje łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Dzięki tej inicjatywie chcemy zebrać przykłady najlepszych praktyk z poszczególnych krajów i wykorzystać je do rozwiązywania problemów w innych krajach. W ten sposób chcemy doprowadzić do rzeczywistych zmian w terenie i zmniejszyć ryzyko dla bezpieczeństwa związane ze zmianami klimatycznymi.

www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: