Ana içeriğe geç

İnsani krizlere küresel önlemler

İklim değişikliği insani krizleri şiddetlendiriyor. Almanya felaketlerin önlenmesine nasıl yardımcı oluyor Hinrich Thölken anlatıyor.

Kim Berg, 29.10.2022
İklim değişikliğine bağlı küresel insani krizlerin sayısı artıyor.
İklim değişikliğine bağlı küresel insani krizlerin sayısı artıyor. © AdobeStock

İklim değişikliği dünyanın dört bir yanında insani krizlerin daha da şiddetlenmesine yol açıyor. Küresel sıcaklık artışı başarıyla sınırlandırılsa bile, bu durumun dünya çapında kalıcı değişiklikler getireceği kesin. İklim ve Enerji Dış Politikası Danışmanı Büyükelçi Dr. Hinrich Thölken, iklim değişikliğinin yol açtığı insani krizleri hafifletmek için Almanya'nın neler yaptığını anlatıyor.

Hinrich Thölken 2015’ten beri Dışişleri Bakanlığı nezdinde Enerji, İklim ve Dijital Dönüşüm Sorumlusu.
Hinrich Thölken 2015’ten beri Dışişleri Bakanlığı nezdinde Enerji, İklim ve Dijital Dönüşüm Sorumlusu. © picture alliance / dpa

Sayın Thölken, iklim değişikliği̇ dünya genelindeki insani durum için neden bir tehlike arz ediyor?
İklim değişikliği, sınırları kaydırma, bölgesel değişimlere yol açma ve dünya çapında gıda güvenliğini tehlikeye sokabilme gücüne sahip.

Yeryüzündeki bazı bölgeler, iklim değişikliği yüzünden yaşamanın mümkün olmadığı topraklara dönüşecek, hem de yakın bir gelecekte. Yüz binlerce insanın hayatı iklim değişikliği yüzünden tehlikede. Gelecekte, Afrika ve Güney Doğu Asya’dan kitlesel göçler yaşanacak, bu da başka ülkelerde yeni krizlere yol açacak.

Yüz binlerce insanın hayatı iklim değişikliği yüzünden tehlikede.

İklim değişikliğinin neden olduğu en büyük güvenlik riskleri neler?
Bu noktada temel bir etken içme suyu mevcudiyeti. Kurak bölgelerde nehirlerin kullanımı birçok ülkede ulusal çıkar konusu. Nil nehri üzerinde bulunan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı nedeniyle Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında ortaya çıkan gerilim bunun bir örneği.

İklim değişikliğinin çatışmalar için tetikleyici bir unsur olduğu başka alanlar da var. Krizleri, patlak vermeden önce fark eden ve bunların önüne geçmeyi amaçlayan önleyici politikalar izlemediğimiz sürece bu sorunlar gelecekte de yoğun bir şekilde var olmaya devam edecek.

Krizleri patlak vermeden önce fark eden ve bunların önüne geçmeyi amaçlayan önleyici politikalar izlemediğimiz sürece iklim değişikliği çatışmalar için tetikleyici bir unsur olmaya devam edecek.  

Benim de iklim değişikliği konusunda yoğun olarak çalıştığım son on iki yılda, dünya genelinde soyut güvenlik kavramları oluşturmak için gerçekten de büyük çaba sarf edildi. Ancak şu ana kadar çok az şey gerçekleşti.

Somut önleyici tedbirler ne olabilir örneğin?
Ekim ayı başında Almanya “Climate for Peace Initiative” (Barış İçin İklim Girişimi) girişimini başlattı. Bu girişim üzerinden disiplinler arası ve uluslararası bir şekilde somut çözümler üzerinde çalışmak istiyoruz. Teoriden pratiğe geçişi sağlamak istiyoruz. Bu amaçla da, ülkeleri girişime katılmaya davet ediyoruz. Temel ilke, iklim değişikliğinin sonuçlarını hafifletmek amacıyla ülkelerin somut önerilerle birbirlerini desteklemeleri.

Amaç, farklı ülkelerden en iyi uygulama örneklerini toplamak ve bunları diğer ülkelerdeki sorunları çözmek için kullanmak. Bu şekilde, sahada gerçek bir değişim yaratmak ve iklim değişikliğinin yol açtığı güvenlik risklerini azaltmak istiyoruz.

www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: