Przejdź do głównej zawartości

Zaopatrzenie w wodę po klęskach żywiołowych

Jednym z głównych celów pomocy Służby Ratownictwa Technicznego po klęskach żywiołowych jest zapewnienie dostępu do wody pitnej. 

13.03.2023
„Specjaliści od wody” THW już w 2015 roku zaangażowali się w pomoc po trzęsieniu ziemi w Nepalu.
„Specjaliści od wody” THW już w 2015 roku zaangażowali się w pomoc po trzęsieniu ziemi w Nepalu. © THW/Georgia Pfleiderer

Po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii, zespoły Służby Ratownictwa Technicznego (THW) z Niemiec natychmiast wyruszyły na miejsce, by ratować ludzi spod gruzów. THW zrealizowała również wiele dostaw pomocy rzeczowej dla obu krajów. Już od kilkudziesięciu lat ekipy organizacji zwykle jako jedne z pierwszych pojawiają się w regionach klęsk żywiołowych, by nieść pomoc humanitarną - zarówno na terenie Niemiec, jak i na całym świecie. Często ich głównym zadaniem jest zapewnienie dostępu do wody pitnej na obszarach dotkniętych kataklizmem. 

W jaki sposób Służba Ratownictwa Technicznego (THW) pomaga w zapewnieniu dostępu do wody po katastrofach?

W miejscach, w których pracują, ratownicy określani są zwykle jako „water people“. Oficjalnie są jednak Jednostką Szybkiego Reagowania ds. Wody za Granicą (SEEWA). Ta specjalna jednostka umożliwia THW szybkie reagowanie na pilne zagrożenia dla dostaw wody oraz zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. Do jej zadań zależy mobilne uzdatnianie wody, zaopatrzenie w świeżą wodę pitną, a także badania jakości wody. Zespoły zajmują się również naprawą zniszczonych ujęć wody, na przykład studni, oraz zapewniają na miejscu podstawowe warunki sanitarne. Ponadto pełnią rolę doradczą na obszarach dotkniętych kataklizmami.  

2022: Specjaliści z THW naprawiają studnie na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru.
2022: Specjaliści z THW naprawiają studnie na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. © THW/Sebastian Klein

Gdzie już pomogli specjaliści ds. wody THW? 

Zespoły SEEWA już w 2004 r., krótko po powstaniu jednostki, były zaangażowane w pomoc ofiarom tsunami na Sri Lance. Od tego czasu pracowały w wielu innych krajach na świecie. Po trzęsieniu ziemi na Haiti w styczniu 2010 roku, stacje uzdatniania wody pitnej THW służyły najbardziej poszkodowanym mieszkańcom miast Port-au-Prince i Léogâne. Z kolei po przejściu cyklonu Idai w Mozambiku wiosną 2019 roku, specjaliści THW przez dziewięć tygodni budowali tam niezbędną infrastrukturę: zespół SEEWA nie tylko przygotował 500 000 litrów wody pitnej dla ludności, lecz także wyremontował 33 ogólnodostępnych studni i sanitariatów.  

Praca specjalistów z THW po ekstremalnych zjawiskach pogodowych lub innych klęskach żywiołowych ma zwykle charakter długofalowy: po niszczycielskich cyklonach „Ana“ i „Batsirai“ wiosną 2022 roku, wybudowali oni między innymi stację uzdatniania wody pitnej. Aby zabezpieczyć stały dostęp do wody pitnej dla lokalnej społeczności, THW przeszkoliło pracowników miejscowych organizacji pomocowych i wodociągów w zakresie czyszczenia i naprawy studni.

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: