Przejdź do głównej zawartości

„Bolesne wyzwania”

Zmiany klimatyczne i susza zagrażają dostawom wody. Niemieccy dostawcy wody muszą się do tego przystosować.

04.11.2022
Kontrola jakości w wodociągach w Wienrode
Kontrola jakości w wodociągach w Wienrode © AdobeStock

W 2022 roku doświadczyliśmy w Niemczech jednego z najgorętszych lat z najniższymi opadami. Czy Pana zdaniem zaczyna brakować wody pitnej?
Obecnie nikt w Niemczech nie musi się obawiać, że w wyniku suszy jutro z kranu nie popłynie już woda pitna. Komunalni dostawcy wody oceniają, że są dobrze przygotowani. Niemniej jednak przedłużająca się susza obciąża nasze zasoby wodne i konkurencja o wodę będzie rosła. Skutki zmian klimatycznych mogą być w poszczególnych miejscach różne, ale wymagają one działań adaptacyjnych w całych Niemczech.

Karsten Specht
Karsten Specht © Linda Hoff

Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw w przyszłości, musimy lepiej niż dotychczas chronić nasze zasoby wodne przed zanieczyszczeniem, tak aby mogły one służyć zaopatrzeniu w wodę pitną. W przypadku rywalizujących ze sobą zastosowań należy ponownie w większym stopniu uwzględnić zapisany w ustawie priorytet dla publicznego zaopatrzenia w wodę. Ponadto musimy przyspieszyć inwestycje: komunalny sektor wodny inwestuje osiem miliardów euro rocznie w utrzymanie i rozwój systemów, trwałych i na wysokim poziomie oraz, jeśli to możliwe, w odporność na zmiany klimatu. Do szybkiego wdrożenia potrzebne jest jednak dodatkowe ukierunkowane finansowanie oraz prostsze procedury planowania i zatwierdzania.

Niedawno mówił Pan o suchej przyszłości. W przypadku niektórych regionów w Niemczech za 20 lat spodziewa się Pan warunków klimatycznych jak w południowej Francji. Co musi się do tego czasu wydarzyć?
Wielu dostawców wody już w ostatnich latach dostosowało swoją infrastrukturę, aby uczynić ją bardziej odporną na zmiany klimatu. Inne przygotowania to: zwiększenie zamówień zewnętrznych, wymiana z innymi dostawcami wody w celu wzajemnej pomocy w przypadku zagrożenia oraz apele do klientów o oszczędne korzystanie z wody. Te doraźne środki przyczyniają się również do realizacji długoterminowego celu, jakim jest odporność na zmiany klimatu: Rozwój infrastruktury, tworzenie sieci i współpraca oraz komunikacja z konsumentami znajdują się w pierwszej trójce działań na przyszłość.

W walce ze zmianami klimatu Niemcy współpracują z takimi partnerami jak RPA i Maroko. Czego możemy się od tych krajów nauczyć?
Zmiany klimatyczne stawiają nas na całym świecie przed poważnymi, a także bolesnymi wyzwaniami. Dzięki merytorycznej wymianie doświadczeń, zwłaszcza z tymi, którzy od dawna odczuwają skutki, posuwamy się wszyscy do przodu. Wymiana pomaga nam spojrzeć w lustro i uczyć się od siebie nawzajem. W porównaniu międzynarodowym Niemcy są krajem bogatym w wodę. Aby jednak tak pozostało, musimy dostosować systemy, nawet jeśli jeszcze mamy trochę czasu. Nie możemy sami siebie blokować i marnować tego czasu.

Niemcy forsują produkcję wodoru. Na jeden kilogram wodoru potrzeba dziewięć litrów wody. Jak to ma funkcjonować?
Obecnie nie musimy się obawiać żadnych wąskich gardeł w zaopatrzeniu w wodę do produkcji wodoru w Niemczech. W celu zwiększenia produkcji wodoru należy jednak już na wczesnym etapie poprzez perspektywiczne planowanie i przy udziale danego dostawcy wody wyjaśnić kwestię, które zasoby wodne można konkretnie wykorzystać do tego celu i w jaki sposób. Podobnie jak w przypadku lokalizacji wielu zakładów przemysłowych ilość i jakość danego zaopatrzenia w wodę będzie czynnikiem decydującym w produkcji wodoru.

 


Karsten Specht jest wiceprezesem Związku Przedsiębiorstw Komunalnych (VKU) i dyrektorem zarządzającym Związku Wodnego Oldenburga i Fryzji Wschodniej (Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband). Licząc około 282 000 pracowników, VKU reprezentuje w Niemczech ponad 1 500 przedsiębiorstw komunalnych z sektora energii, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i telekomunikacji. Około 90 procent wszystkich mieszkańców Niemiec czerpie wodę pitną z firm zorganizowanych w tym związku.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: