Przejdź do głównej zawartości

Miasto przyszłości przyjazne do życia

Coraz więcej ludzi mieszka w miastach – Niemcy wspierają podejmowane na całym świecie wysiłki, by stały się one zrównoważone dla wszystkich mieszkańców.

Ingolf Dietrich, 28.06.2022
Miasto przyszłości: powinno odpowiadać potrzebom wszystkich pokoleń.
Miasto przyszłości: powinno odpowiadać potrzebom wszystkich pokoleń. © soupstock - stock.adobe.com

Komentarz gościnny Ingolfa Dietricha, pełnomocnika ds. Agendy 2030 w Federalnym Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

W miastach i gminach spędzamy większość naszego życia. To tutaj mieszkamy, tutaj zarabiamy na życie, tutaj dorastają nasze dzieci i wnuki. Dlatego jakość życia ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju miast obecnie i w przyszłości. Ale co sprawia, że w danym mieście warto żyć? I w jaki sposób niemiecka polityka rozwojowa przyczynia się do realizacji tego przedsięwzięcia?

Co czyni miasto przyjaznym do życia?

Jakość życia jest postrzegana subiektywnie, ale określają ją takie czynniki, jak zdrowie, bezpieczeństwo, dostęp do usług, wody, żywności, edukacji oraz możliwość współkształtowania miasta. Te warunki życia miasta muszą zapewniać. Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) angażuje się w działania na rzecz miast przyjaznych mieszkańcom w swoich krajach partnerskich. Obejmuje to partycypacyjne i zintegrowane planowanie miejskie, tworzenie zdrowych, bezpiecznych, sprawiedliwych i ekologicznie zrównoważonych środowisk miejskich oraz odporność na różnego rodzaju kryzysy.

Tworzenie sprawiedliwego środowiska

Sprawiedliwość ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia. Ludzie potrzebują mieszkań, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji oraz energii, a to nie zawsze i nie wszędzie jest oczywiste. Ponadto przyjazne do życia miasto musi szanować i bronić praw człowieka wszystkich swoich mieszkańców, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne czy narodowość.

Ingolf Dietrich, pełnomocnik ds. Agendy 2030 w Federalnym Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Ingolf Dietrich, pełnomocnik ds. Agendy 2030 w Federalnym Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Walka ze zmianami klimatu w miastach

Miasta zajmują zaledwie trzy procent powierzchni lądowej świata, ale zużywają ponad 70 procent światowych zasobów. Prawie trzy czwarte miast już odczuwa skutki zmian klimatu, takie jak powodzie czy fale upałów. Miasta jednak stale się rozrastają – do 2060 roku łączna powierzchnia użytkowa budynków podwoi się, zwłaszcza w krajach globalnego Południa, a w szczególności w Afryce i Azji. 40 procent wszystkich emisji CO2 związanych z energią wiąże się z budową i eksploatacją budynków. Istnieje zatem pilna potrzeba ponownego przemyślenia, w jaki sposób i z jakich materiałów budujemy.

Niemcy promują koncepcję „miasta krótkich dystansów”.
Ingolf Dietrich, BMZ

Mobilność jako główne wyzwanie

Innym ważnym aspektem jakości życia jest mobilność. Zapotrzebowanie na mobilność wzrasta wraz ze wzrostem liczby ludności miejskiej. Istnieje zatem potrzeba opracowania koncepcji zrównoważonej, bezemisyjnej mobilności, która byłaby przystępna cenowo, bezpieczna i dostępna dla wszystkich. Dlatego Niemcy promują koncepcję „miasta kompaktowego” lub „miasta krótkich odległości”. W tym celu BMZ wspiera takie inicjatywy, jak Inicjatywa Transformatywnej Mobilności Miejskiej (TUMI), która jest wiodącą globalną inicjatywą na rzecz zrównoważonej mobilności.

Gospodarka cyrkulacyjna zapewnia zrównoważony rozwój

Międzysektorowa transformacja w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej i konsekwentne zapobieganie powstawaniu odpadów może przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 nawet o 20%. Gospodarka cyrkulacyjna i ekologiczne miejsca pracy otwierają nowe możliwości dla bardziej zrównoważonych systemów konsumpcji i produkcji oraz są ściśle powiązane z innymi ważnymi wyzwaniami, takimi jak niedobór wody i zarządzanie nią. Dlatego właśnie wdrażanie gospodarki cyrkulacyjnej jest tak ważne w miastach na wszystkich poziomach rozwoju.

Cele niemieckiej polityki rozwojowej

Powyższe aspekty stanowią sedno pracy BMZ w zakresie przekształcania miast w celu zapewnienia wszystkim mieszkańcom przyjaznej do życia przyszłości. Niemcy wspierają rządy i interesariuszy w kształtowaniu zrównoważonych miast. Niemiecka polityka rozwojowa ma również na celu zapewnienie, by miasta były uznawane za równorzędnych partnerów w ustalaniu międzynarodowych programów i kształtowaniu polityki krajowej.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: