Przejdź do głównej zawartości

Co robią Niemcy, aby walczyć z głodem

Niemiecki rząd popiera bez zastrzeżeń Agendę 2030 ONZ. Tutaj dowiesz się, jak wygląda zaangażowanie Niemiec.

19.11.2021
Załadunek materiałów pomocowych na lotnisku w Berlinie.
Załadunek materiałów pomocowych na lotnisku w Berlinie. © picture alliance / dpa

Około dwa miliardy ludzi cierpi z powodu niedożywienia lub głodu. Dowiedz się, jak Niemcy wspierają cel „Zero głodu” zawarty w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1,5 mld euro przeznacza się w ramach niemieckiej współpracy rozwojowej na bezpieczeństwo żywnościowe, wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich w krajach partnerskich.

„Świat bez głodu” (SEWOH, EINEWELT ohne Hunger) to nazwa utworzonej w 2014 roku specjalnej inicjatywy Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ), w ramach której polityka, biznes, nauka i społeczeństwo obywatelskie pracują w kilkuset projektach w 35 krajach nad osiągnięciem celu „Zero głodu”.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Zielone centra innowacji w 15 krajach partnerskich w ramach SEWOH napędzają innowacje w rolnictwie, tworzą sieć wiedzy w zakresie nasion, efektywnego wykorzystania nawozów i wody. Dbają również o optymalizację i współpracę w zakresie zbiorów, magazynowania, transportu, a także produkcji i sprzedaży żywności. Celem jest również lepszy udział wszystkich w tworzeniu wartości i tworzeniu miejsc pracy.

Od 2002 roku Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa (BMEL) wsparło łącznie 118 projektów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) za pomocą dwustronnego funduszu powierniczego w wysokości ok. 142 mln euro.

Międzynarodowe kooperacje badawcze na rzecz globalnego bezpieczeństwa żywnościowego to uruchomiony w 2013 roku program finansowania z ramienia BMEL, mający na celu połączenie niemieckich badań nad rolnictwem i żywnością z nauką międzynarodową, w szczególności w celu wspierania rolnictwa i sytuacji żywnościowej w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej.

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) utworzyło centra doskonałości w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego zarządzania gruntami w jedenastu krajach partnerskich w Afryce Zachodniej i pięciu krajach w Afryce Południowej. Wspólnie z niemieckimi uniwersytetami i instytucjami badawczymi BMBF wspiera akademickie kształcenie zawodowe i programy badawcze dostosowane do potrzeb regionów.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: