Przejdź do głównej zawartości

Cel rozwojowy: ochrona klimatu

Nowy rząd Niemiec stawia sobie dwa główne cele o międzynarodowym charakterze: walkę z koronawirusem i ze zmianami klimatycznymi.

07.12.2021
Panele słoneczne w Botswanie
Panele słoneczne w Botswanie © picture alliance / Mary Evans Picture Library

SPD, Zieloni i FDP tworzą nowy rząd w Niemczech. Szefem rządu jest kanclerz Olaf Scholz. Zgodnie z umową koalicyjną prymat ochrony klimatu we wszystkich obszarach polityki odnosi się również do zadań Ministerstwa Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju.

Ochrona klimatu jako cel rozwojowy

„Aby osiągnąć cele klimatyczne, będziemy więcej inwestować w ochronę istniejących lasów i torfowisk oraz zrównoważone zalesianie. W tym celu wzmocnimy przede wszystkim nasze podejście do promowania zrównoważonej gospodarki leśnej w sektorze prywatnym i wśród małych gospodarstw”, czytamy w umowie koalicyjnej. W ramach partnerstw na rzecz klimatu i rozwoju należy udostępnić krajom partnerskim ważne technologie umożliwiające zrównoważony rozwój.

Pandemia koronawirusa i program Covax

„Rozszerzymy dostęp do wody, urządzeń sanitarnych i higieny (WASH), odpowiednio wyposażymy globalny sojusz na rzecz szczepień i zintensyfikujemy walkę z chorobami powiązanymi z ubóstwem i zaniedbanymi chorobami tropikalnymi”, zapowiadają partnerzy rządowi w umowie koalicyjnej. Walka z koronawirusem będzie mieć kluczowe znaczenie. Celem jest zreformowanie i wzmocnienie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz poprawa zasobów finansowych i przyspieszenie realizacji globalnej kampanii szczepień Covax. Ponadto: „Popieramy dobrowolne partnerstwo produkcyjne i transfer know-how w celu zwiększenia zdolności produkcji leków i szczepionek na całym świecie.”

Wspieranie demokracji

Należy promować podmioty społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie. Wsparcie finansowe dla państw lub podmiotów związanych z rządem będzie powiązane z jasno określonymi warunkami: beneficjenci muszą opowiadać się za demokracją, praworządnością, prawami człowieka, wolną prasą i walką z korupcją.

Poziom 0,7 % ustalony przez ONZ

Kraje uprzemysłowione powinny przeznaczać 0,7 procent dochodu narodowego brutto na usługi wspierające rozwój gospodarczy i społeczny krajów rozwijających się – tak brzmi deklarowany cel Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po roku 2016 Niemcom udało się osiągnąć ten poziom po raz drugi w 2020 roku i zgodnie z umową koalicyjną zamierzają to czynić również w przyszłości. Uzgodniono również rezerwę w wysokości 0,2 procent dla najbiedniejszych krajów globalnego Południa (Least Developed Countries / LDC).

(z dpa / DW)

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: