“Acı Verici Zorluklar”

İklim değişikliği ve kuraklık su rezervlerini tehdit ediyor. Alman su tedarikçileri değişime ayak uydurmak zorunda.

Wienrode su tesislerinde kalite kontrolü
Wienrode su tesislerinde kalite kontrolü picture alliance/dpa

Sayın Specht, 2022 yılında Almanya'daki en düşük yağış miktarına sahip en sıcak yazlardan birini yaşadık. İçme suyu sıkıntısı yaşanacak mı?
Şu anda Almanya'da hiç kimsenin, kuraklık nedeniyle yarın musluklardan içme suyu akmayacağı korkusu yaşamasına gerek yok. Yerel su tedarikçileri buna hazırlıklı olduklarını belirtiyor. Ancak uzun süreli kuraklık su kaynaklarımızı zorlayacak ve su için rekabet artacaktır. İklim değişikliğinin yol açtığı sonuçlar her ne kadar bölgeden bölgeye farklı olsa da, Almanya genelinde iklim değişikliğine karşı uyum önlemleri alınması gerekmektedir.

Karsten Specht
Karsten Specht Linda Hoff

Gelecekteki arzın güvence altına alınabilmesi için su kaynaklarımızı kirlilikten eskisinden daha iyi korumalıyız ki içme suyu temininde kullanılabilsinler. Rekabet halindeki kullanımlar söz konusu olduğunda, kanunda yer alan kamusal su temini önceliği bir kez daha dikkate alınmalıdır. Ayrıca yatırımları hızlandırmalıyız: Yerel su sektörü, sistemlerin tutarlı, yüksek standartlarda ve olabildiğince iklim değişikliğine dayanıklı olması ve geliştirilmesi için yılda sekiz milyar euro yatırım yapıyorlar. Öte yandan, bu projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için hedefe yönelik finansman ve daha basit planlama ve izin prosedürleri gerekli.

Yakın zamanda kurak bir gelecekten bahsettiniz. Almanya'daki bazı bölgeler için 20 yıl içinde Güney Fransa'dakine benzer iklim koşulları bekleniyor. O zamana kadar neler yapılacak?
Birçok su tedarikçisi, son yıllarda altyapılarını iklime daha dayanıklı hale getirmek için uyarladılar. Diğer hazırlıklar arasında dış alımların artırılması, acil durumlarda karşılıklı yardım için diğer su tedarikçileriyle görüş ve bilgi alışverişi yapılması ve müşterilere suyu idareli kullanmaları için çağrıda bulunulması yer alıyor. Bu anlık önlemler aynı zamanda uzun vadeli iklim değişikliğine karşı dayanıklılık hedefine de katkıda bulunuyor: Altyapı geliştirme, ağ kurma ve iş birliği ile tüketicilerle iletişim, geleceğe yönelik başta gelen 3 önlem arasında yer alıyor.

Almanya iklim değişikliğiyle mücadelede Güney Afrika ve Fas gibi ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Bu ülkelerden ne öğrenebiliriz?
İklim değişikliği bizi dünya çapında büyük ve aynı zamanda acı verici zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle de iklim değişikliğinin etkilerini uzun süredir hissedenlerle mesleki bir bilgi ve görüş alışverişi hepimizi daha ileriye götürür. Bu mübadele, kendimize ayna tutmamıza ve birbirimizden bir şeyler öğrenmemize yardımcı olur. Uluslararası kıyaslamada Almanya su bakımından zengin bir ülke. Ancak, bu şekilde devam edebilmek için, hâlâ zamanımız varsa da sistemlerimizi uyarlamamız gerekiyor. Kendi kendimizi bloke etmemeli ve bu zamanı boşa harcamamalıyız.

Almanya hidrojen üretimini teşvik ediyor. Bir kilo hidrojen için dokuz litre suya ihtiyaç var. Bu nasıl mümkün olacak?
Şu anda Almanya'da hidrojen üretimi için su tedariğinde herhangi bir darboğazdan korkmamıza gerek yok. Ancak hidrojen üretiminin artırılması için hangi spesifik su kaynaklarının nasıl kullanılabileceği sorusu, ileriye dönük planlama yoluyla ve ilgili su tedarikçilerinin katılımıyla erkenden açıklığa kavuşturulmalıdır. Birçok endüstriyel tesisin iskânında olduğu gibi, hidrojen üretiminde de ilgili su kaynağının niceliği ve niteliği belirleyici faktörler olacaklardır.

 


Karsten Specht, Yerel Yönetim İşletmeleri Birliği (VKU) Başkan Yardımcısı ve Oldenburg-Doğu Frizya Su Birliği Genel Müdürü. VKU, Almanya'da enerji, su/atık su, atık yönetimi ve telekomünikasyon alanlarında yaklaşık 282.000 çalışanı olan 1.500'den fazla yerel yönetim işletmesini temsil etmektedir. Almanya'da yaşayanların yaklaşık yüzde 90'ı içme suyunu bu birliğe üye şirketlerden temin etmektedir.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: