Przejdź do głównej zawartości

Nowe pomysły na czystą energię

Zielony wodór to paliwo z przyszłością. Trzy startupy z Niemiec pokazują innowacyjne sposoby jego produkcji i wykorzystania.

Klaus Lüber, 07.11.2022
To jeszcze pieśń przyszłości: samolot napędzany wodorem
To jeszcze pieśń przyszłości: samolot napędzany wodorem © picture alliance/dpa

Green Hydrogen Technology

Zgodnie z definicją zielony wodór jest ekologiczny wówczas, jeśli jest uzyskiwany z wody przy pomocy energii elektrycznej wytwarzanej w sposób zrównoważony. W teorii jest to przekonujące, ale nie takie proste, jeżeli gaz jest produkowany daleko od miejsca jego wykorzystania – na przykład w pobliżu dużych elektrowni słonecznych w Afryce Północnej – a następnie musi być transportowany przez tysiące kilometrów na przykład do Niemiec. Problemem tym zajmuje się startup „Green Hydrogen Technology” z Augsburga. Opracował on metodę produkcji wodoru z surowców, które są dostępne wszędzie i w nadmiarze: plastik i osady ściekowe. W procesie tym powstaje wprawdzie CO₂, ale jest on wychwytywany i przetwarzany. Również gromadzące się metale ciężkie mogą być poddane recyklingowi. Wejście na rynek planowane jest na jesień 2023 roku.

Enapter

Elektrolizer to nazwa urządzenia, które za pomocą energii elektrycznej rozszczepia wodę na wodór i tlen. Jest to zrównoważone, jeśli energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Proces ten jest jednak bardzo energochłonny, dlatego krytycy lubią nazywać wodór produkowany w ten sposób „szampanem wśród nośników energii”. Wiele można by zyskać, gdyby elektrolizery bardziej efektywnie wykorzystywały energię elektryczną. Nad tym pracuje niemiecki startup Enapter z Heidelbergu. Według jego własnych informacji stworzył on generator wodoru, który może wyprodukować z 2,4 litra wody taką ilość wodoru, która wystarczy do zaopatrzenia dwuosobowego gospodarstwa domowego przez kilka dni. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tzw. membrany anionowymiennej (AEM). Młoda firma ma ambitne cele. Do 2050 roku chce wytwarzać 10 procent wodoru produkowanego na świecie.

Sunfire

Największy potencjał wykorzystania zielonego wodoru eksperci widzą w obszarach, które w najbliższej przyszłości trudno będzie zelektryfikować. Jest to na przykład branża lotnicza i żeglugowa lub przemysł stalowy. Tam wodór mógłby w przyszłości zastąpić węgiel do opalania energochłonnych wielkich pieców. Drezdeński startup Sunfire opracował proces pozyskiwania wodoru, który jest szczególnie przydatny w hutach i rafineriach. W tym celu wykorzystuje się gorącą parę wodną, która w wielu procesach jest wytwarzana jako ciepło odpadowe i do tej pory rzadko była wykorzystywana. Ponadto firma stawia na tzw. elektrolizę alkaliczną, jeden z najstarszych, a przez to najbardziej dopracowanych procesów. W 2023 roku Sunfire planuje rozpocząć przemysłową produkcję wodoru na dużą skalę. Pierwsza „gigafabryka”, która powstanie w Niemczech, ma osiągnąć moc 500 megawatów.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: