Przejdź do głównej zawartości

Innowacje dla drobnych producentów rolnych

Ośrodki zielonej innowacji mają przede wszystkim wzmocnić drobne rolnictwo w 16 krajach partnerskich w Afryce i Azji.

13.07.2022
Zbiory ziemniaków w Indiach
Zbiory ziemniaków w Indiach © picture alliance / Pacific Press

Pomoc w zwalczaniu zarazy ziemniaków w Indiach, suszarki słoneczne do ziaren kakaowca w Kamerunie czy mobilny wózek warsztatowy do naprawy maszyn rolniczych w Malawi: w 16 krajach partnerskich Niemiec w Afryce i Azji centra zielonej innowacji wykorzystują bardzo różne narzędzia, aby pomóc przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwom w poprawie zaopatrzenia regionalnego i zwiększeniu dochodów. Niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) przekazuje na ten cel do marca 2026 roku w ramach inicjatywy „JEDEN ŚWIAT - bez głodu” prawie 550 mln euro.

Drobni producenci rolni w centrum uwagi

„Trzy czwarte wszystkich głodnych, niedożywionych i ubogich ludzi na świecie żyje na obszarach wiejskich” - wyjaśnia rzecznik BMZ. Jednocześnie jest to centrum zaopatrywania w żywność dla rosnącej populacji świata. W centrum uwagi znajduje się zwłaszcza Afryka – wiele osób dotkniętych tym problemem to drobni rolnicy, którzy szczególnie odczuwają skutki zmian klimatycznych. „W 16 krajach partnerskich ośrodki zielonej innowacji wraz z lokalnymi partnerami niemieckimi i międzynarodowymi promują wprowadzanie i rozpowszechnianie innowacji wzdłuż rolniczych łańcuchów wartości – od pola do talerza” - wyjaśnił rzecznik, opisując punkt ciężkości ośrodków.

Edukacja i szkolenia jako główny temat

Ośrodki innowacji kładą nacisk na różne obszary. Konkretnie oznacza to stosowanie wysokiej jakości nasion i nawozów, wydajne metody suszenia lub rozwój systemów chłodzenia w magazynach. Jednak według ministerstwa największym wyzwaniem jest „niski poziom edukacji i szkoleń”. Ośrodki innowacji chcą to zmienić: „Dzięki szkoleniom, doradztwu i coachingowi innowacyjne pomysły trafiają do około 2,7 mln osób.”

Wymierne sukcesy ośrodków innowacji

Według BMZ w 2021 roku wspierane gospodarstwa były w stanie zwiększyć produktywność i dochody średnio o 24 procent w porównaniu z rokiem 2020. Ponadto do połowy 2022 roku ponad milion gospodarstw stosuje „przyjazne dla klimatu innowacje”, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.

Ponadto mają powstać miejsca pracy dzięki współpracy z innymi firmami. Według BMZ dotychczasowe wyniki są obiecujące: do 2021 roku wsparte przedsiębiorstwa stworzyły ponad 15 tys. dodatkowych miejsc pracy, z czego 68 procent dla młodych ludzi i 43 procent dla kobiet.

Więcej informacji o ośrodkach zielonej innowacji znajdziesz tutaj.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: