Przejdź do głównej zawartości

Przyszłość żywienia na świecie

Wiedza pozwala stworzyć zrównoważone strategie żywienia na świecie. Te kierunki studiów chcą wnieść swój wkład.

Gunda Achterhold, 20.11.2021
Badania na rzecz celu ONZ „Zero głodu”
Badania na rzecz celu ONZ „Zero głodu” © Microgen - stock.adobe.com

Rolnictwo stoi przed wyzwaniem produkowania dobrej żywności dla rosnącej populacji świata przy zachowaniu niskich kosztów ekologicznych. Te cztery kierunki studiów w Niemczech pokazują, jak można sprostać temu zadaniu.

1. Przyszłe koncepcje badań nad genomem

Dane genomowe są ważne dla zrozumienia metod hodowlanych, odżywiania roślin i organizmów szkodliwych: na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (CAU) w ramach jednoprzedmiotowego kierunku studiów magisterskich „AgriGenomics” prowadzone jest nauczanie najnowocześniejszych metod genetycznego ulepszania roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich oraz optymalizacji procesów rolniczych. Badania nad genomem są połączone z naukami rolniczymi.

2. Eksperci ds. zrównoważonego rozwoju w gospodarce

W jaki sposób można chronić zasoby naturalne w konkurencyjnym sektorze rolno-spożywczym? Magisterski kierunek studiów w zakresie ekonomiki rolnictwa i żywności (AFECO) na Uniwersytecie w Bonn odpowiada na takie pytania dotyczące przyszłości. Międzynarodowy program koncentruje się na całym łańcuchu wartości. Dla absolwentów dobrym adresem do prowadzenia transdyscyplinarnych badań nad zarządzaniem zasobami naturalnymi jest uniwersyteckie Centrum Badań nad Rozwojem (ZEF).

3. Rolnictwo ekologiczne w porównaniu międzynarodowym

Zainteresowanie jakością i zrównoważoną produkcją żywności rośnie na całym świecie. Z tego powodu magisterski kierunek studiów „Rolnictwo ekologiczne i systemy żywieniowe” na Uniwersytecie Hohenheim jest ukierunkowany na działalność międzynarodową. Rolnictwo ekologiczne w tropikach i subtropikach jest tak samo częścią kursu jak rozwój rynku w różnych krajach.  

4. Walka z ukrytym głodem

W Wyższej Szkole Zawodowej w Osnabrück ekotrofolodzy poszerzają już na studiach licencjackich swoje spojrzenie na naukę o żywieniu, by uwzględnić całość. Moduł „Globalne odżywianie i zrównoważony rozwój” koncentruje się na temacie żywienia na świecie. Mając na uwadze Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, studenci badają sytuacje żywieniowe specyficzne dla różnych krajów, zajmują się konsekwencjami nieodpowiedniego odżywiania i szukają rozwiązań problemów żywieniowych.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: