Przejdź do głównej zawartości

Nowa koncepcja odżywiania

Jak sprawić, by żywność była uczciwa, sprawiedliwa i przyjazna środowisku? W wywiadzie wyjaśnia to Nina Wolff, przewodnicząca Slow Food Niemcy.

Kim Berg, 12.07.2022
Slow Food to przyjemne, świadome i regionalne jedzenie.
Slow Food to przyjemne, świadome i regionalne jedzenie. © beavera - stock.adobe.com

Das globale Netzwerk Slow Food setzt sich weltweit für nachhaltige Lebensmittel für alle ein. Wie das funktionieren kann, erklärt Dr. Nina Wolff, Vorsitzende von Slow Food Deutschland e.V..

Nina Wolff jest prawniczką i ekspertką w dziedzinie rybołówstwa i ochrony środowiska morskiego.
Nina Wolff jest prawniczką i ekspertką w dziedzinie rybołówstwa i ochrony środowiska morskiego. © Dirk Vogel

Jaka idea przyświeca stowarzyszeniu Slow Food?
Slow Food pracuje nad wdrożeniem świata żywności, w którym wszyscy ludzie mają dostęp do dobrej, czystej i sprawiedliwej żywności. Slow Food pokazuje, jak wyglądają niezbędne rozwiązania polityczne, praktyczne i kulinarne.

Jak działa Slow Food?
Jesteśmy zaangażowani na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w pracę edukacyjną, projekty na rzecz ochrony różnorodności oraz w lobbing polityczny. Slow Food działa w ponad 160 krajach, czasami w ramach własnego przedstawicielstwa krajowego, podobnie jak w Niemczech, lub w ramach indywidualnych projektów.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jak możemy przyczynić się do poprawy globalnych systemów żywnościowych poprzez zrównoważone żywienie?
Jeśli rośnie popyt na zrównoważone produkty, ma to pozytywny wpływ na zrównoważoną produkcję. Z punktu widzenia Slow Food kluczowe jest, aby społeczeństwo obywatelskie, polityka i handel stworzyły apetyt na zrównoważoną żywność i przekonały, że radość i przyjemność można dobrze połączyć z odpowiedzialnością wobec ludzi, zwierząt, środowiska i klimatu.

Jaki wpływ na klimat ma przemysł spożywczy?
Procesy towarzyszące produkcji, sprzedaży i konsumpcji naszej żywności są odpowiedzialne za około jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka. Produkty pochodzenia zwierzęcego i marnowanie żywności stanowią tu szczególnie istotny element. Przemysłowy system żywnościowy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do największych kryzysów naszych czasów: zmian klimatycznych, utraty różnorodności biologicznej, kryzysów społecznych

Radość i przyjemność można połączyć z odpowiedzialnością wobec ludzi, zwierząt, środowiska i klimatu.
Nina Wolff

Poprzez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ chce do 2030 roku położyć kres głodowi na świecie. Co musi się stać, abyśmy osiągnęli ten cel?

Jako społeczność globalna musielibyśmy umieścić globalną i społeczną sprawiedliwość w centrum naszych działań i dostosować sposób produkcji, przetwarzania i wykorzystywania żywności do warunków panujących na naszej planecie oraz organizować ten proces głównie w cyklach regionalnych. Aby żywności starczyło dla wszystkich mieszkańców naszej planety, my, mieszkańcy globalnej Północy, musimy zmienić nasz sposób odżywiania się pod trzema zasadniczymi względami: na zdecydowanie bardziej roślinny, bardziej regionalny i bez marnotrawstwa. 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: