Przejdź do głównej zawartości

Prawa człowieka w produkcji

Ochrona dzieci przed wyzyskiem, śledzenie łańcuchów dostaw: w jaki sposób rząd i programy niemieckie zamierzają wspierać godne warunki pracy.

Miriam Hoffmeyer, 29.07.2020
Godne warunki pracy muszą dotyczyć wszystkich.
Godne warunki pracy muszą dotyczyć wszystkich. © picture alliance / Kay Nietfeld/dpa

Poprawa warunków pracy ludzi na całym świecie: pragnąc zagwarantować przejęcie przez międzynarodowe przedsiębiorstwa odpowiedzialności za globalne łańcuchy dostaw, rząd niemiecki przyjął w 2016 roku Krajowy Plan Działania (KPD) na rzecz Biznesu i Praw Człowieka. Jego założeniem jest, aby co najmniej 50 procent dużych niemieckich przedsiębiorstw określiło konsekwencje swoich działań dla praw człowieka i w razie potrzeby podjęło środki zaradcze. Podczas niemieckiej prezydencji w Radzie UE rząd federalny zamierza wypracować w tej kwestii jednolite regulacje europejskie. Oprócz tego na rzecz humanitarnych warunków pracy angażują się również organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Regulacja prawna odnośnie łańcuchów dostaw

Powołana do życia w 2019 roku inicjatywa ustawy dotyczącej łańcuchów dostaw, która jest sojuszem stu organizacji pozarządowych, związków zawodowych i działaczy kościelnych, domaga się, aby rząd niemiecki nałożył na gospodarkę obowiązek przejęcia odpowiedzialności: przedsiębiorstwa, które w ramach zarządzania łańcuchem dostaw wyrządzają szkody ludziom i środowisku lub przymykają na nie oczy, powinny być pociągnięte za to do odpowiedzialności, a poszkodowani powinni mieć możliwość wniesienia pozwu do sądów niemieckich. Obecnie inicjatywa ta potępia reakcję wielu koncernów mody na pandemię koronawirusa: zamówienia w Azji anulowano, a w niektórych przypadkach nawet odmówiono zapłaty za już wyprodukowane towary.

Zrównoważona produkcja oleju palmowego

Pod plantacje palm oleistych karczuje się lasy tropikalne – konsekwencje ekologiczne i społeczne są ogromne. Od 2004 roku Okrągły Stół w sprawie zrównoważonego oleju palmowego (RSPO) prowadzi kampanię na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego. W skład sojuszu wchodzą producenci oleju palmowego, handlowcy i przetwórcy, detaliści i inwestorzy. Certyfikat RSPO jest przyznawany za przestrzeganie norm środowiskowych i społecznych. Zabronione jest wycinanie lasów, które szczególnie zasługują na ochronę, gospodarka wypaleniskowa, wywłaszczanie i praca dzieci.

Pozyskiwanie surowców w sposób odpowiedzialny

Grupa robocza ds. pozyskiwania surowców, skupiająca jedenaście organizacji pozarządowych, wzywa do zreformowania niemieckiej polityki surowcowej. Założona w 2008 roku grupa robocza domaga się przejęcia odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa, które czerpią korzyści z wydobycia surowców oraz uchwalenia przez UE wiążącego rozporządzenia w sprawie odpowiedzialnego nabywania surowców z obszarów wysokiego ryzyka i obszarów dotkniętych konfliktami.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here:

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.