Globalizacja i handel światowy

Handel i inwestycje, współzawodnictwo i sprawiedliwość społeczna. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące globalizacji i handlu światowego.

Globalny gracz

Dlaczego niemiecka gospodarka odnosi takie sukcesy na arenie międzynarodowej? Oczywiście zasługą są dobre produkty. Ale również te pięć czynników ma decydujące znaczenie.