Globalizacja i handel światowy

Kategorie Wirtschaft

Handel i inwestycje, współzawodnictwo i sprawiedliwość społeczna. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące globalizacji i handlu światowego.

Na rzecz godnej pracy

Czy przedsiębiorstwa przestrzegają praw człowieka? I jak można to udowodnić? Niemcy uruchomiły unikalny na skalę światową system monitoringu.
RSS