Przejdź do głównej zawartości

Wzmocnienie globalnych łańcuchów dostaw dzięki AI

Cyfryzacja i sztuczna inteligencja mogą pomóc w kształtowaniu globalnych łańcuchów dostaw w sposób bezpieczniejszy, bardziej przejrzysty i zrównoważony. 

Carsten HauptmeierCarsten Hauptmeier , 23.08.2023
Port kontenerowców w Hamburgu
Port kontenerowców w Hamburgu © picture alliance / imageBROKER

Niemiecka gospodarka jest silnie powiązana z innymi państwami i zdana na globalne łańcuchy dostaw. Jednak jak się okazało w ostatnim czasie, światowe relacje dostawcze są podatne na kryzysy. Ekonomistka Anita Wölfl z Instytutu ifo w Monachium wyjaśnia, jak cyfryzacja i sztuczna inteligencja mogą zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość łańcuchów dostaw. 

Anita Wölfl z Instytutu ifo
Anita Wölfl z Instytutu ifo © ifo

Pani Anito, jakie zalety widzi Pani w cyfrowych łańcuchach dostaw?
Pandemia koronawirusa, zator statków kontenerowych w Kanale Sueskim czy obecnie wojna w Ukrainie pokazały, że globalne łańcuchy dostaw stanowią bardzo czuły system. Dlatego tym ważniejsza dla firm jest umiejętność bezpiecznego i szybkiego reagowania na problemy. Z pomocą mogą przyjść cyfrowe łańcuchy dostaw. 

W klasycznym łańcuchu dostaw zawsze chodzi o przepływy towarów i pieniędzy, ale także informacji. Często pojawiają się opóźnienia i luki, ponieważ załatwiane są jeszcze sprawy papierkowe. W cyfrowych łańcuchach dostaw natomiast informacje są przekazywane bez przerw z jednego stopnia na drugi.

Jaką rolę odgrywa tu AI i Big Data?
Obie technologie mogą przyczynić się do szybszego reagowania na problemy i działania w sposób bardziej przewidujący. Jeśli dostępne są odpowiednie dane, programy oparte na AI mogą np. bezpośrednio wskazać firmie, którzy dostawcy mogą dostarczyć brakujące towary. Wtedy przekażą także, ile czasu upłynie do ponownego uzupełnienia własnego magazynu. Decydującą rolę mogę odegrać tzw. bliźniaki cyfrowe, w których cały przebieg jest przedstawiany równolegle do rzeczywistego łańcucha dostaw.  

Cyfrowe łańcuchy dostaw zapewniają jednocześnie większą przejrzystość. Pandemia koronawirusa pokazała, że firmy znały wprawdzie swoich bezpośrednich dostawców, ale często nie wiedziały, co było dwa lub trzy kroki wcześniej w łańcuchu dostaw.

Co musi zdarzyć się, aby cyfrowe łańcuchy dostaw bardziej rozpowszechniły się w gospodarce?
Na drodze do tego stoją przede wszystkim dwie przeszkody: jakość danych i ochrona danych. Najpierw muszą być dostępne bardzo szczegółowe dane; co wymaga odpowiednich inwestycji w firmach. Z drugiej strony działające cyfrowe łańcuchy dostaw wymagają także przekazywania danych. Firmy muszą być gotowe do dzielenia się informacjami. Z określonym ryzykiem wiążą się jednak wielkie korzyści. Firmy muszą wprawdzie przekazywać informacje, ale także otrzymują bardzo dużo przydatnych danych. 

Czy dzięki temu łańcuchy dostaw mogą stać się także bardziej zrównoważone? 

Cyfryzacja może w każdym przypadku pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw. Dzięki większej przejrzystości można na przykład lepiej sprawdzić, czy w globalnych łańcuchach dostaw przestrzegane są prawa człowieka. Wspiera to również obowiązującą od 2023 r. niemiecką ustawę o łańcuchach dostaw. Mnogość informacji w cyfrowych łańcuchach dostaw i związana z tym większa wydajność pomagają ponadto zapobiegać marnowaniu zasobów na drogach transportowych. 

© www.deutschland.de