Przejdź do głównej zawartości

Niemcy jako kraj przemysłowy – najważniejsze fakty

Niemcy są jednym z najsilniejszych państw gospodarczych na świecie. W skrócie.

Martin Orth, 24.07.2023
Dwóch pracowników BASF dokonuje inspekcji obiektu technicznego
Dwóch pracowników BASF dokonuje inspekcji obiektu technicznego © BASF SE

Jaki udział w wyniku gospodarczym ma przemysł przetwórczy?

W 2021 roku w Niemczech, udział przemysłu przetwórczego w wartości dodanej brutto wyniósł 26,6 procent. Dla porównania: We Francji udział ten wynosił 16,8, w USA 18,4, a w Japonii 29 procent. 

Jakie obroty generuje przemysł przetwórczy w Niemczech?

W 2020 roku, obroty przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego wyniosły łącznie 2096 miliardów euro. Najlepszy wynik osiągnął przemysł motoryzacyjny z obrotem równym 459 miliardów euro. 

Jakie gałęzie przemysłu dominują w Niemczech? 

W Niemczech zdecydowanie wyróżniają się cztery gałęzie przemysłu: przemysł motoryzacyjny, maszynowy, chemiczny i elektroniczny. Do światowych graczy zaliczyć należy przedsiębiorstwa takie jak Volkswagen, Daimler, BMW (wszystkie z branży motoryzacyjnej), BASF, (największy koncern chemiczny na świecie, zatrudniający 118 000 osób) oraz Siemens (branża elektroniczna). Największą gałęzią niemieckiego przemysłu z 1,1 miliona pracowników jest przemysł maszynowy, przeważają tu jednak przedsiębiorstwa średniej wielkości. 

Jaki jest udział eksportu w przemyśle przetwórczym?

Udział eksportu w przemyśle przetwórczym wyniósł w 2021 roku 48,4 procent. W 2022 roku, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, najważniejszymi towarami eksportowymi były samochody i części samochodowe o łącznej wartości 244,4 miliardów euro i 15,5-procentowym udziale w niemieckim eksporcie. Wyliczenie uwzględnia wartość gotowego samochodu, nawet jeżeli wiele części pochodzi z importu z innych krajów. 

Ile osób pracuje w sektorze przemysłowym? 

Według danych z 2020 roku, sektor przemysłowy zatrudnia w Niemczech 7,5 milionów pracowników. To więcej niż wynosi ogólna liczba mieszkańców Danii. 

Czym jest dualne kształcenie zawodowe? 

Koncepcja dualnego kształcenia zawodowego w zakładach, w trybie międzyzakładowym oraz w szkole zawodowej realizującej ogólnie obowiązującą podstawę programową uznawana jest na całym świecie za wzorcową i przygotowuje do wejścia na rynek pracy wysoko wykwalifikowanych, elastycznych pracowników. 

Frau bedient Roboter
© gumpapa/stock.adobe.com

Czy obcokrajowcy mogą pracować w Niemczech?

Niemcy są popularnym celem wśród osób poszukujących pracy, w szczególności obywateli innych państw Unii Europejskiej. W 2020 r., wraz z wejściem w życie Ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych znacznie ułatwiono także proces zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej. Imigracja jest teraz możliwa na przykład w celu podjęcia edukacji. 

Czy w Niemczech funkcjonuje prawo pracy?

Pracownicy są w Niemczech kompleksowo chronieni przepisami prawa. Regulują one między innymi ustawową płacę minimalną, obowiązujący czas pracy i przerw oraz ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem. Stanowiska pracy muszą również odpowiadać wymogom w zakresie BHP. 

Jakie standardy zatrudnienia przysługują pracownikom?

Kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby, podobnie jak urlopy i urlopy rodzicielskie regulowane są poprzez ustawowe minimalne standardy zatrudnienia. Regulacje obowiązujące w poszczególnych branżach są często efektem negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, i wykraczają poza przepisy ustawowe. 

Roboter schweißt
© Shlykov/stock.adobe.com

Czy pracownicy mają prawo współdecydowania w zakładzie pracy? 

Reprezentacja pracowników jest w Niemczech również uregulowana prawnie. I tak we wszystkich przedsiębiorstwach zatrudniających pięć lub więcej osób, pracownicy posiadają prawo wyboru reprezentacji pracowniczej, tzw. rady zakładowej. Posiada ona prawo współdecydowania, które reguluje Ustawa o ustroju przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 200 pracowników, co najmniej jeden członek rady zakładowej musi zostać zwolniony z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. 

Czy w Niemczech istnieją związki zawodowe? 

Związki zawodowe odgrywają ważną rolę w niemieckiej gospodarce. Sprawdzający się niemiecki model społeczno-ekologicznej gospodarki rynkowej zakłada jednoczesne dążenie do sukcesu ekonomicznego, równowagi społecznej i spełnienia wymogów środowiskowych. Bazuje on na koncepcji autonomii taryfowej: Pracodawcy i związki zawodowe negocjują warunki zatrudnienia z pozycji partnerów społecznych, bez ingerencji państwa.  

Jakie są największe związki zawodowe w Niemczech?

Największym związkiem zawodowym w Niemczech jest IG Metall (związek zawodowy przemysłu metalurgicznego) liczący ponad dwa miliony członków. Kolejne to Verdi (związek zawodowy branży usługowej), IG Bergbau, Chemie, Energie oraz IG Bauen – Agrar – Umwelt. Wszystkie zrzeszone są w Niemieckim Zrzeszeniu Związków Zawodowych (DGB). 

Co robi rząd w temacie Corporate Social Responsibility?

CSR, a więc „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu“ odgrywa ważną rolę w polityce rządowej RFN. Niemiecki rząd od 2010 roku prowadzi konsekwentną politykę CSR, opierającą się m.in. na rekomendacjach Krajowego Forum CSR, skupiającego przedstawicieli biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, ministerstw, związków zawodowych i świata nauki. Dla Niemiec, będących dużym ośrodkiem handlu, niezwykle istotna jest również odpowiedzialność w łańcuchach dostaw.  

Kto zajmuje się międzynarodowymi łańcuchami dostaw? 

Zrównoważone i uczciwe łańcuchy dostaw w życiu gospodarczym stanowią istotny element niemieckiej samoświadomości. Rząd federalny Niemiec reguluje odpowiedzialność przedsiębiorstw za międzynarodowe łańcuchy dostaw w specjalnej ustawie.  

Jaką rolę odgrywają innowacje i badania? 

Ogromne inwestycje w badania i rozwój stanowią znak rozpoznawczy niemieckiego przemysłu. Na świecie jest on dobrze znany ze swojej innowacyjności. Ponad dwie trzecie z trzech procent produktu krajowego brutto, które inwestowane są w Niemczech w badania i rozwój, pochodzą z gospodarki. 

Inwestycje w badania i rozwój

Nieustanne innowacje wyróżniają Niemcy jako ośrodek przemysłowy – tyle miliardów euro zainwestowały wiodące branże w 2021 r.
  • 26 Przemysł motoryzacyjny
  • 9 Przemysł elektryczny
  • 7,2 Budowa maszyn
  • 5,5 Przemysł farmaceutyczny i technologie informatyczne ICT

Jaką rolę odgrywa cyfryzacja w przemyśle? 

Niemiecki przemysł znajduje się obecnie w przełomowym momencie ze względu na cyfryzację. Przedsiębiorstwa stawiają na automatyzację, technologie cyfrowe oraz sztuczną inteligencję. Mimo to, zapotrzebowanie na pracowników ciągle rośnie.  

Jaką rolę odgrywa zrównoważony rozwój w niemieckim przemyśle? 

W czasach globalnej debaty klimatycznej, niemiecki rząd dąży do rozwinięcia społecznej gospodarki rynkowej w społeczno-ekologiczną gospodarkę rynkową. Równie duże znaczenie w niemieckim przemyśle ma zrównoważony model działalności. Przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają na zielone technologie i alternatywne źródła energii, by poprawić swój bilans CO2 i ograniczyć wpływ na środowisko. 

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: