Przejdź do głównej zawartości

Dziesięć faktów na temat rynku pracy w Niemczech

Ile osób pracuje zawodowo i gdzie są zatrudnieni? Najważniejsze fakty i zaskakująca liczba dotycząca „pracowitych Niemców“.

Helen Sibum, 19.09.2018
Blisko 5,5 mln osób w Niemczech pracuje w sektorze rzemiosła.
Blisko 5,5 mln osób w Niemczech pracuje w sektorze rzemiosła. © dpa

Niemcy są znane na świecie przede wszystkim jako ośrodek przemysłowy. Ale ile osób tak naprawdę pracuje jeszcze na produkcji? I jakie tematy dotyczące przyszłości miejsc pracy absorbują Niemcy? Portal »deutschland.de« zebrał dziesięć istotnych faktów na temat rynku pracy – rewidując przy okazji pewne stereotypy.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

      

  1. W roku 2017 około 44,3 mln osób w Niemczech miało pracę - niewiele więcej niż połowa całego społeczeństwa. W ciągu ostatnich dwunastu lat liczba osób pracujących zawodowo stale rosła. Był to również skutek imigracji siły roboczej.
  2. W porównaniu z innymi krajami UE w Niemczech pracuje dużo kobiet: w 2017 r. było ich 18,4 mln, co stanowi 75 procent kobiet w wieku od 20 do 64 lat. Odsetek ten na terenie UE jest wyższy tylko w Szwecji i na Litwie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że większość kobiet w Niemczech jest zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin.
  3. Prawie trzy czwarte wszystkich zatrudnionych w Niemczech pracuje w sektorze usług, który na przestrzeni ostatnich lat wykazywał tendencję wzrostową. Natomiast liczba pracujących na produkcji maleje – w 2017 roku odsetek ten wyniósł około 24 procent. Praca w rolnictwie stanowi już tylko nieco więcej niż 1 procent.
  4. W sektorze usług ważną rolę odgrywa działalność rzemieślnicza prowadzona w większości przez małe przedsiębiorstwa. W 2017 roku w prawie milionie zakładów rzemieślniczych pracowało około 5,5 mln osób, czyli ponad 12 procent wszystkich osób czynnych zawodowo.
  5. W Niemczech pracuje coraz więcej ludzi w starszym wieku: w 2016 roku odsetek ten w grupie wiekowej między 65 a 69 rokiem życia wynosił około 15 procent. Przed dziesięcioma laty, osoby kontynujące pracę zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego stanowiły jeszcze niespełna 7 procent.
  6. Bezrobocie w Niemczech spada. W 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 5,7 procent. Oznaczało to, że liczba bezrobotnych była najniższa od czasu zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.
  7. Niemcy cieszą się najniższym poziomem bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej. W 2016 roku bez pracy pozostawało siedem procent młodych ludzi w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat. średnia UE wynosiła nieco poniżej 19 procent.
  8. Według badań OECD prawie jedno na pięć miejsc pracy w Niemczech jest zagrożone wskutek cyfryzacji. Oznacza to, że 18 procent stanowisk pracy w tym kraju jest objętych „wysokim ryzykiem automatyzacji“.
  9. W Niemczech dużo dyskutuje się na temat przewidywanego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Według badania przeprowadzonego przez naukowców Instytutu Badawczego Prognos, do 2030 nieobsadzone będzie prawie trzy miliony miejsc pracy. Brak jest między innymi lekarzy i personelu pielęgniarskiego.
  10. Ogólnie uważa się, że Niemcy są wyjątkowo pracowici – tymczasem pracują oni stosunkowo mało: w 2017 roku przepracowali oni średnio 1356 godzin. W żadnym innym kraju OECD liczba przepracowanych godzin nie jest taka niska. Liczbę tę tłumaczy się stosunkowo dużą ilością wakacji i dni świątecznych oraz dużą ilością kobiet zatrudnionych na niepełnych etatach.

© www.deutschland.de