Ana içeriğe geç

Almanya’daki istihdam piyasasına dair on husus

Almanya’da çalışan nüfus ne kadar ve hangi alanlarda çalışıyor? “Çalışkan Almanlar”a dair başlıca olgular ve beklenmedik bir rakam.

Helen Sibum, 03.08.2018
Almanya’da yaklaşık 5,5 milyon kişi tamir ve zanaat gibi ustalık işlerinde çalışıyor.
Almanya’da yaklaşık 5,5 milyon kişi tamir ve zanaat gibi ustalık işlerinde çalışıyor. © dpa

Almanya dünyada asli olarak bir sanayi ülkesi olarak tanınıyor. Ama günümüzde üretim sektöründe çalışan inan sayısı gerçekte ne kadar? Peki istihdam söz konusu olduğunda Almanya’nın gündemini oluşturan gelecek meseleleri neler? deutschland.de istihdam ve işgücü piyasasına ilişkin başlıca on olguyu sunarken bir klişeyi de sorguluyor.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

      

  1. 2017 yılında Almanya’da çalışan insan sayısı 44,3 milyondu. Bu toplam nüfusun yarısından biraz fazlasın denk geliyor. Geçtiğimiz on iki yıl içerisine çalışan insan sayısı düzenli olarak artış gösterdi. Bunda yurt dışından göç eden iş gücünün de etkisi var.
  2.  Almanya AB kıyaslamasında çalışan kadın nüfusu konusunda ön sıralarda yer alıyor: 2017 yılında sayıları 18,4 milyonu bulan kadınlar 20-64 yaş arası kadın nüfusunun yüzde 75’ini oluşturuyordu. AB bünyesinde daha yüksek oranlara sahip ülkelerse yalnızca İsveç ve Litvanya. Öte yandan Almanya’da çalışan kadınların büyük çoğunluğu tam zamanlı değil, azaltılmış haftalık mesai ile çalışıyor.
  3. Almanya’da çalışan nüfusun yaklaşık dörtte üçü, geçtiğimiz yıllarda büyümeye devam eden hizmet sektöründe istihdam ediliyor. Buna karşın üretim sektöründe çalışan insan sayısı giderek azalıyor. 2017 yılına bu grup, çalışan nüfusun yalnızca yüzde 24’ünü oluşturuyordu. Tarım ve hayvancılık alanında çalışan nüfussa toplam istihdamın yüzde birini biraz aşan bir orana sahip yalnızca.
  4. Her ne kadar küçük işletmeler söz konusu olsa da tamir ve zanaat gibi ustalık işleri hizmet sektörünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Almanya’da sayıları bir milyonu bulan ustalık hizmetleri sunan işletmelerde istihdam edilen insan sayısı 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 5,5 milyondu ve toplam çalışan nüfusun yüzde 12’sinden fazlasın oluşturuyordu.
  5. Almanya’da ileri yaşına karşın çalışmaya devam eden insan sayısı giderek artıyor: 2016 yılına 65-69 yaş grubu içinde çalışan insanların oranı yüzde 15’ti. Bundan on yıl önce emeklilik yaşına ulaşmış olmasına rağmen çalışmaya devam eden insanların oranı yalnızca yüzde yediydi.
  6. Almanya’da işsizlik rakamları azalıyor. İşsizlik oranı 2017 yılında yüzde 5,7’ye gerileyerek 1990 yılında iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana kaydedilen en düşük orana ulaşmış oldu.
  7. Genç nüfusta işsizlik konusunda da Almanya AB genelinde en düşük oranlara sahip ülke. 2016 yılında 15-24 yaş arası grupta işsiz statüsüne sahip gençlerin oranı yalnızca yüzde yediydi. Aynı dönemde AB ortalamasındaysa bu oran yüzde 19’a dayanmış durumdaydı.
  8. Dijitalleşme Almanya’daki istihdamın beşte birini tehdit ediyor. AGİT tarafından yapılan araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre Almanya’daki iş kontenjanlarının yüzde 18’i “otomasyon tehdidi, dolayısıyla yüksek olasılıkla yok olma tehdidi” altında.
  9. Almanya’nın gündemini meşgul eden önemli konulardan biri de nitelikli çalışan sayısında yetersizlik tehlikesi. Ekonomik araştırma şirketi Prognos’un tahminlerine göre nitelikli çalışan eksiğinin 2030 yılına kadar üç milyonu bulma ihtimali söz konusu. Doktorlar ve hasta ve yaşlı bakımına yönelik personel günümüzde Almanya’da halihazırda eksikliği duyulan nitelikli çalışanlar arasında yer alıyor.
  10. Almanlar dünyada çalışkanlıklarıyla tanınsa da dünya genelinde kıyaslandığında görece az çalışıyorlar: 2017 yılı itibariyle ülkedeki ortalama yıllık çalışma saati 1356 saatti. AGİT ülkeleri genelindeki en düşük rakam. Bu değerin ortaya çıkmasındaysa görece çok sayıdaki resmi tatil, uzun yıllık izin süreleri ve yarı zamanlı ve eksik mesaiyle çalışan kadın nüfusunun büyüklüğü gibi etkenler rol oynuyor.

© www.deutschland.de