Ana içeriğe geç

Endüstri Ülkesi Almanya - En önemli gerçekler

Almanya’da endüstri, büyüme ve refahın çok güçlü bir temeli;  başka ülkelerde olduğundan çok daha güçlü. İşte bir bakışta en çarpıcı rakamlar. 

Martin Orth, 27.03.2023
İki BASF çalışanı teknik bir tesisi teftiş ediyor
İki BASF çalışanı teknik bir tesisi teftiş ediyor © BASF SE

İmalat sanayisinin ekonomik güç içindeki oranı nedir? 

İmalat sanayisi 2021 yılında Almanya'daki gayri safi katma değere katkısı yüzde 26,6 olmuş. Karşılaştırmak gerekirse: Bu oran Fransa'da yüzde 16,8, ABD'de yüzde 18,4 ve Japonya'da yüzde 29. 

İmalat sanayisi Almanya'da hangi ciroyu sağlıyor?

İmalat sanayisi 2020 yılında 2.096 milyar Avro ciro gerçekleştirmiş. Otomobil üretimi 459 milyar Avro ile en tepeye yerleşmiş. 

Almanya'daki en büyük endüstri dalları nelerdir? 

Dört sektör Almanya'daki endüstriyi domine ediyor: Otomobil, makine imalatı, kimya ve elektrik endüstrisi. Volkswagen, Daimler, BMW (hepsi otomobil), yaklaşık 118.000 çalışanıyla dünyanın en büyük kimya holdingi BASF ve Siemens (elektrik) küresel oyuncular. Makine imalatı 1,1 milyon çalışan ile Almanya'daki en büyük sektör ama işletme büyüklükleri açısından orta ölçekli bir çizgide. 

İmalat sanayisinin ihracat oranı ne durumda? 

İmalat sanayinin 2021 yılındaki ihracat oranı yüzde 48,4 olarak gerçekleşmiş. 2022 yılında motorlu araçlar ve motorlu araç parçaları 244,4 milyar Avro ve Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 15,5'lik bir oranı ile geçtiğimiz yıl Almanya'nın en önemli ihracat malları oldu. Hesaplamaya birçok parçası başka ülkelerden ithal edilmiş olsa bile bitmiş aracın değeri esas alınır. 

Endüstri alanında ne kadar insan çalışıyor? 

Almanya'da 7,5 milyon çalışan 2020 yılında imalat sanayisinde çalışmış. Bu Danimarka'nın nüfusundan bile fazla. 

Dual meslek eğitimi nedir? 

İşletme, işletme üstü ve genel bağlayıcı eğitim hedeflerine sahip meslek okulunda dual meslek eğitimi tüm dünyada örnek gösteriliyor ve yüksek kalifiye ve esnek çalışma gücü sağlıyor. 

Frau bedient Roboter
© gumpapa/stock.adobe.com

Uluslararası uzmanlar Almanya'da çalışabilir mi?

Almanya başta Avrupa Birliği'nden olmak üzere iş arayanlar için önemli bir hedef ülke. Ancak Nitelikli İş Gücü Göç Yasası ile 2020 yılında AB dışındaki ülkelerden iş gücünün göç etmesi de önemli ölçüde kolaylaştırıldı. Örneğin artık meslek eğitimi amacıyla da göç mümkün. 

Almanya'da bir iş hukuku var mı? 

Çalışanlar Almanya'da kapsamlı hukuki yönetmelikler ile korunuyor. Yasal asgari ücret, zorunlu çalışma süresi ve mola düzenlemelerinin yanı sıra keyfi işten çıkarmaya karşı koruma bunların arasında yer alır. İş yerleri iş güvenliği bakımından da bağlayıcı taleplere uymak zorundadır. 

Çalışanlar için hangi standartlar geçerlidir? 

Hastalık durumunda ücretin ödenmeye devam edilmesi yine yıllık izin ve doğum izni gibi yasal asgari standartlarla belirlenmiştir. Her bir sektördeki düzenlemeler çoğu kez sendikalar ve işveren dernekleri arasında müzakere edilir ve bu yasal yönetmeliklerin üzerinde geçerliliğe sahiptir. 

Roboter schweißt
© Shlykov/stock.adobe.com

Çalışanların işletmelerde söz hakkı var mıdır? 

İşçi temsilciliği de Almanya'da yasal olarak düzenlenmiştir. Buna göre beş veya üzerinde çalışana sahip tüm işletmeler bir işçi temsilciliği seçme hakkına sahiptir. Bu temsilcilik söz hakkına sahiptir ve bunlar İşletme Yönetimi Yasası'nda düzenlenmiştir. 200'ün üzerinde çalışana sahip işletmelerde en az bir işçi temsilciliği üyesi işveren tarafından tam ücretli olarak işten muaf tutulmak zorundadır. 

Almanya'da sendikalar var mı? 

Sendikalar Alman ekonomisinde önemli bir rol oynarlar. Almanya'nın sosyo-ekolojik piyasa ekonomisi başarı modeli, ekonomik başarı, sosyal denge ve ekolojik gereklilikler için eşzamanlı bir çaba sarf edilmesini tarif ediyor. Bu toplu iş sözleşmesi özerkliği düşüncesine dayanıyor: İşverenler ve sendikalar sosyal ortak olarak çalışma koşullarını devlet müdahalesi olmadan müzakere eder.  

Almanya'nın en büyük sendikaları hangileri?

IG Metall (IG Endüstri Sendikası anlamına gelir) iki milyonun üzerindeki insanlar en fazla üyeye sahip sendika olup, bunu Verdi (Birleşik Hizmet Sendikası), IG Bergbau, Chemie, Energie ve IG Bauen – Agrar – Umwelt takip etmektedir. Bunların hepsi Alman Sendikaları Birliği Çatı Derneği (DGB) altında toplanmıştır. 

Hükûmet Corporate Social Responsibility konusunda neler yapıyor?

CSR, yani "İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu" Federal Almanya Hükûmeti'nin politikasında önemli bir rol oynuyor. Hükûmet 2010 yılından beri sistematik bir CSR politikası sürdürüyor ve bu, ekonomi, sivil toplum, bakanlıklar, sendikalar ve bilim temsilcilerini bir araya getiren ulusal CSR forumunun tavsiyelerini de esas alıyor. En büyük eylem ülkesi olan Almanya için tedarik zincirleri dahilindeki sorumluluk da odak noktasında bulunuyor.  

Uluslararası tedarik zincirleriyle kim ilgileniyor? 

Ekonomide sürdürülebilir ve adil tedarik zincirleri, Alman benlik algılayışının önemli bir parçasıdır. Federal Almanya Hükûmeti şirketlerin kendi uluslararası tedarik zincirlerindeki bu sorumluluğunu bir özel yasayla düzenlemiştir.  

İnovasyon ve araştırma hangi rolü oynuyor? 

Araştırma ve geliştirme alanındaki önemli yatırımlar, Alman endüstrisini karakterize ediyor. Bu tüm dünyada inovasyon gücü ile biliniyor. Almanya'da araştırma ve geliştirmeye yatırılan gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde üçünün üçte ikisinden fazlası ekonomiden geliyor. 

Endüstride dijitalleşme nasıl bir rol oynuyor? 

Alman endüstrisi dijitalleşme sayesinde bir dönüm noktası yaşıyor. Şirketler güçlü bir şekilde otomasyona, dijital teknolojilere ve yapay zekaya oynuyor. Bunlara rağmen iş gücü talebi sürekli artıyor.  

Alman endüstrisinde sürdürülebilirlik hangi anlama sahip? 

Küresel iklim tartışmaları çerçevesinde hükûmet sosyal piyasa ekonomisinin geliştirilerek bir sosyal ekolojik piyasa ekonomisine dönüşümünü başlattı. Alman endüstrisinde sürdürülebilir faaliyetler o ölçüde yüksek bir konum değerine sahip. Şirketler CO2 bilançolarını iyileştirmek ve çevre uyumluluğunu artırmak için yeşil teknolojilere ve alternatif enerji kaynaklarına daha fazla yöneliyor. 

© https://www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: