İşyerinde İnsan Hakları

Alman firmalarının insan hakları için dünya çapında nasıl sorumluluk üstlendikleri hakkında.

Ekonomi ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planı: Adil çalışma koşulları bir insan hakkıdır.
Adil çalışma koşulları bir insan hakkıdır. dpa

Almanya. İnsanların onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri ve temel haklarının yerine getirilmesi, önemli ölçüde o kişilerin geçimlerini sağlamak için hangi koşullar altında çalıştıklarına bağlı. Ücret aileyi doyurmaya yetiyor mu? Çalışanlar zaralı maddelerden ve diğer tehlikelerden; şiddet ve sömürüden korunuyor mu? İşçi haklarını kabul ettiren sendikalar var mı? Bu konuda sadece hükümetler değil, aynı zamanda uluslararası faaliyet gösteren firmalar da bir sorumluluk taşıyorlar. Federal hükümet Aralık 2016’da bir eylem planı kararlaştırdı.  

Ekonomi ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planı (NAP) ne içeriyor?

Alman firmalarından -hem ülke içindeki ve yabancı ülkelerdeki faaliyet yerlerinde, hem de tedarik zinciri ve değer zinciri boyunca- insan haklarını gözetmeleri; ekolojik ve sürdürülebilir işletme yönetimi konusunda yükümlülük üstlenmeleri isteniyor. Almanya böylelikle Birleşmiş Milletler’in ekonomi ve insan haklarına ilişkin evrensel ilkelerini uyarlamış oluyor. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası‘nda talep edildiği biçimde Almanya, NAP ile insan haklarının muhafaza edilmesine ve küreselleşmenin sosyal nitelikte şekillendirilmesine dünya düzeyinde katkıda bulunuyor. NAP standartları, Federal Hükümet’in CSR politikasının bir parçası.

Hedef ne?

2020 yılına kadar, denetlenebilir etap hedefi olarak Almanya’da yerleşik 500’ün üzerinde eleman çalıştıran tüm firmaların en az %50’sinin, NAP’ta tanımlanan insan haklarını gözetme yükümlülüğünün beş ana unsurunu entegre etmeleri amaçlanıyor. Bunlar arasında; bu firmaların insan haklarının gözetilmesine ilişkin bir prensip beyanı yayımlaması, firmanın hareket tarzının yol açacağı olası insan hakları aykırılıklarının soruşturularak engellenmesi veya buna çare bulunması da var.

CSR ne anlama geliyor?

CSR, firmaların toplumsal sorumluluğu anlamına gelen “Corporate Social Responsibility” kavramı için kullanılan bir kısaltma.

Şu anda olumlu örnekler var mı?

Evet. Almanya’da merkezi bulunan ve küresel faaliyet gösteren çok sayıda şirket, ama aynı zamanda orta ölçekli işletmeler de, CSR standartları oluşturdular. Örnek nitelikteki projeler, Global Compact Netzwerk Deutschland ve CSR Germany adlı internet sayfalarında tanıtılıyor. Bunlar arasından üç örnek seçtik:

 • Çocuk İşçiliğine Karşı
  Kimya ve ilaç firmaları grubu Merck, Hindistan’da mika çıkarılmasında çocuk işçiliğine karşı bir proje yürütüyor. Bu mineral, boya hammaddesi üretiminde kullanılıyor. Madenlerde yoksul çocukların çalıştırılması çok yaygın. Merck, yalnızca iş standartlarına ve sosyal standartlara uyan yan sanayi işletmeleriyle birlikte çalışıyor ve bunun için denetleme mekanizmaları oluşturdu. Firma ayrıca işletmelerin okullarının ve sağlık merkezlerinin finansmanını üstlenerek, mika çıkarılan bölgelerdeki insanların yaşam koşullarını iyileştiriyor.
   
 • Adil Çalışma Koşulları İçin
  Perakende satış firması Tchibo’nun çok sayıdaki mal çeşidi, Güney Asya’daki fabrikalarda üretiliyor. „Worldwide Enhancement of Social Quality" programı, emekçilerin daha adil ücret almalarına, iş güvenliğine ve toplanma özgürlüğüne yardımcı olmayı hedefliyor. Firma, tüm taraflar arasında diyaloğu savunuyor; tedarikçiler için de bir davranış kuralları dizgisi ve eğitim programları, ayrıca işçilere söz hakkı olanakları uygulamaya koydu.
   
 • Gençlik İçin Ufuklar
  Sıhhi tesisat donanımları üreticisi Grohe AG, 2017’de federal hükümet tarafından CSR ödülü ile onurlandırılan firmalar arasında. Şirket, sürdürülebilirlik stratejisi kapamında su kaynaklarının korunması yolunda yükümlülük üstlendi. Bunun da ötesinde, Hindistan’da sokak çocukları için bir proje yürütüyor: Mumbai Grohe Jal Academy’de tesisatçılık mesleki eğitimi veriliyor. Bu uzmanlık bilgisiyle hem içme suyunun korunmasına ve hijyene bir katkıda bulunuyor, hem de geçimlerini sağlayabiliyorlar.

Daha fazla bilgi: Ekonomi ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

© www.deutschland.de