Przejdź do głównej zawartości

„Międzynarodowa wymiana wiedzy”

Dlaczego inwestycje badawcze niemieckich przedsiębiorstw za granicą są korzystne dla wszystkich stron – wyjaśnia ekonomistka, Heike Belitz. 

Ralf Isermann, 23.08.2023
Badaczka w laboratorium
Badaczka w laboratorium © ShutterStock

Niemieckie przedsiębiorstwa inwestują miliardy w badania i rozwój, także w zagranicznych placówkach badawczych. Dr. Heike Belitz, ekonomistka z Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych w Berlinie wyjaśnia, czego dotyczą badania prowadzone przez niemieckie przedsiębiorstwa za granicą i dlaczego są one korzystne dla obu stron. 

Heike Belitz z Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych
Heike Belitz z Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych © DIW

Pani Belitz, ile pieniędzy płynie z Niemiec na badania za granicą?
Rząd wielkości można tylko ogólnie oszacować. Dokładne statystyki bowiem nie istnieją. Zakładam jednak, że nakłady finansowe na badania za granicą wciąż rosną. Wśród czołowej setki niemieckich przedsiębiorstw, wydatki na badania prowadzone na całym świecie wyniosły w 2021 roku co najmniej 90 miliardów euro. Z tego około 65 miliardów euro przypada na badania i rozwój w kraju, co daje ponad 25 miliardów wydawanych gdzie indziej. Około 30 procent nakładów finansowych na badania trafia zatem za granicę. 

Czego dotyczą te badania?
Wiemy, że duże międzynarodowe przedsiębiorstwa prowadzą badania dotyczące bardzo konkretnych rynków. Udział badań podstawowych jest niewielki, a nawet lekko maleje. W pierwszej linii chodzi o prace rozwojowe. Nasze badania wykazały, iż przedsiębiorstwa finansują za granicą badania w dziedzinach, w których prowadzą także zaawansowane badania w kraju. Gdy placówka zagraniczna również specjalizuje się w danej dziedzinie, są to badania tak zwane uzupełniające. Stanowią one około 50 procent badań prowadzonych przez niemieckie firmy za granicą i istotnych dla zgłoszeń patentowych. 

Czemu służy ta współpraca?
Prace badawcze i rozwojowe prowadzone za granicą przyczyniają się do międzynarodowej wymiany wiedzy. Poszerza to know-how w ramach koncernu, który można potem wykorzystać także w innych lokalizacjach. Badania są często prowadzone we współpracy z miejscowymi uniwersytetami i instytucjami, z których pochodzi także zwykle personel badawczy. Powstaje w ten sposób międzynarodowa, a nawet globalna sieć badawcza, korzystna zazwyczaj dla wszystkich zaangażowanych stron. 

© www.deutschland.de